Aktualnie szukamy:

Opis stanowiska (treść ogłoszenia), która jest widoczna po rozwinięciu.

Inny opis stanowiska. Inna treść ogłoszenia widoczna po kliknięciu.

25 KB (-5 KB)
WEBP – kompresja 75% waga 52 KB zamiast 117 KB w stosunku do pliku JPG
WEBP – kompresja 50% waga 43 KB zamiast 117 KB w stosunku do pliku JPG