Piotr Biernacki

Piotr Biernacki

ESG REPORTING PARTNER

Piotr od ponad 20 lat zajmuje się strategiami rozwoju spółek giełdowych i specjalizuje się w zagadnieniach zrównoważonego rozwoju oraz sustainable finance. Członek Sustainability Reporting Technical Expert Group (SR TEG) przy European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), która jest odpowiedzialna za opracowanie projektów standardów raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju (ESRS) w ramach dyrektywy CSRD. Jako wiceprezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych i członek Securities and Markets Stakeholders Group przy ESMA współtworzy regulacje rynku kapitałowego i wspiera emitentów w wypełnianiu ich wymogów. Inicjator i współautor Standardu Informacji Niefinansowych. Konsultował dla Komisji Europejskiej projekt Taksonomii działalności zrównoważonej środowiskowo, a dla ESMA opracował pierwsze projekty standardów ujawnień dot. Taksonomii, które zostały przyjęte w rozporządzeniu delegowanym KE. W ramach MATERIALITY wykorzystuje autorską metodę badania istotności do pomocy spółkom w identyfikacji istotnych ryzyk i zagadnień niefinansowych oraz prowadzenia analiz scenariuszowych.
Justyna Biernacka

Justyna Biernacka

SUSTAINABILITY MANAGING PARTNER

Justyna w MATERIALITY zajmuje się wpływem działalności przedsiębiorstw na środowisko naturalne i otoczenie społeczne oraz włączaniem aspektów zrównoważonych do strategii rozwoju ich biznesu. Specjalizuje się w zagadnieniach transformacji cyrkularnej i wdrażaniu modeli biznesowych zgodnych z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym. Pomaga także spółkom z branży real estate, deweloperom i przedsiębiorstwom budowlanym w dostosowaniu do wymogów unijnej Taksonomii działalności zrównoważonej środowiskowo. Współautorka metodologii badań istotności i ryzyk stosowanych w MATERIALITY oraz SIN – Standardu Informacji Niefinansowych.

Katarzyna Starzycka

KATARZYNA STARZYCKA

SENIOR SUSTAINABILITY SPECIALIsT

Katarzyna w MATERIALITY tworzy raporty ESG dla spółek notowanych na GPW oraz opracowuje strategie zrównoważonego rozwoju dla spółek, specjalizując się w zagadnieniach zmiany klimatu, bioróżnorodności oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. Od 2020 roku bada świadomość klimatyczną spółek w badaniu CCA – Corporate Climate Crisis Awareness Study, realizowanym przez Fundację Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Bureau Veritas.

Anna Zawadzka-Sobieraj Built Environment Manager

ANNA ZAWADZKA-SOBIERAJ

BUILT ENVIRONMENT MANAGER

Anna w MATERIALITY zajmuje się zagadnieniami wpływu środowiska zbudowanego na otoczenie społeczne i przyrodnicze. Wspiera spółki branży real-estate w transformacji proklimatycznej i cyrkularnej, m.in. zajmując się implementacją wymogów unijnej Taksonomii działalności zrównoważonej środowiskowo do inwestycji deweloperskich. Od 15 lat zajmuje się budownictwem ekologicznym, zarówno jako czynna projektantka, wykładowczyni akademicka i aktywistka. Jest absolwentką Wydziału Architektury PW i Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW. Poza aktywnością w MATERIALITY współprowadzi pracownię architektury ekologicznej mech.build. 

Artur Gazda

ARTUR GAZDA

Senior esg reporting specialist

Artur w MATERIALITY specjalizuje się w zakresie praw człowieka, etyki w biznesie oraz monitorowania przestrzegania przepisów prawa. Tworzy raporty ESG dla spółek notowanych na GPW, współpracuje przy identyfikacji ryzyk niefinansowych, tworzeniu strategii zrównoważonego rozwoju oraz polityk w obszarze etyki. Od 2020 roku bada świadomość klimatyczną spółek w badaniu CCA – Corporate Climate Crisis Awareness Study, realizowanym przez Fundację Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Bureau Veritas.

Jowita Bożek Specjalistka ds. administracyjnych

JOWITA BOŻEK

ADMINISTRATIVE SPECIALIST

Jowita dba o dobrostan zespołu oraz przyjazną i komfortową atmosferę pracy. Organizuje pracę biura oraz nadzoruje kwestie administracyjne. Prowadzi projekt monitorowania śladu środowiskowego MATERIALITY. Ma bogate doświadczenie w organizacji i produkcji wydarzeń. Zainteresowania zawodowe rozwija uczestnicząc w studiach podyplomowych na kierunku “Psychologia społeczna w zarządzaniu rozwojem organizacji” na Uniwersytecie SWPS, gdzie interesuje ją przede wszystkim kwestia kultury organizacyjnej i doświadczenia pracowników.

Andrzej Górz

ANDRZEJ GÓRZ

Sustainability Digitalization Specialist

Andrzej w MATERIALITY zajmuje się cyfryzacją zrównoważonego rozwoju. Łączy zamiłowanie do informatyki ze spojrzeniem analitycznym. Wspiera zespół w zakresie bieżących wyzwań technologicznych. Tworzy rozwiązania komunikacyjne, w tym platformę edukacyjną MATERIALITY ACADEMY. Jest futurystą i edukatorem. Ma wieloletnie doświadczenie w działaniach w organizacjach pozarządowych, grupach nieformalnych i ruchach miejskich, a także instytucjach publicznych i na rzecz samorządu lokalnego.

Marta Kęsik

MARTA KĘSIK

Senior Sustainability Specialist

Marta w MATERIALITY zajmuje się tworzeniem raportów ESG oraz strategii zrównoważonego rozwoju dla spółek notowanych na GPW oraz firm nienotowanych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych ze środowiskiem, w szczególności ze zmianą klimatu i transformacją energetyczną. Ma doświadczenie w sporządzaniu inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych oraz strategicznych dokumentów z obszaru zrównoważonego rozwoju, zarówno dla jednostek sektora publicznego, jak i firm.

Alicja Irek

ALICJA IREK

REPORTING EXPERT

Alicja w MATERIALITY specjalizuje się w raportowaniu okresowym spółek notowanych na rynku regulowanym. Od ponad 30 lat jest związana z sektorem finansowym, gdzie zajmowała się m.in. badaniami rynkowymi, strategią i analizami (Bank Pekao S.A.) oraz odpowiadała za sprawozdania Zarządu (ING Bank Śląski), wielokrotnie wyróżniane w konkursie Best Annual Report. Artykuły jej autorstwa poruszające tematykę raportowania okresowego ukazywały się na łamach Parkietu i Przeglądu Corporate Governance.
Jakub Góral

JAKUB GÓRAL

Junior ESG Data Analyst

Jakub w MATERIALITY zajmuje się zbieraniem i przetwarzaniem danych niefinansowych, a także poszerza wiedzę z zakresu obliczania emisji gazów cieplarnianych i mapowania obiegów materiałowych. Jest studentem trzeciego roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe nabywał pracując w sektorze bankowym.
Zuzanna Kieliszek

Zuzanna Kieliszek

Junior Sustainability Specialist

Zuzanna w MATERIALITY wspiera opracowanie raportów ESG spółek notowanych na GPW, strategii zrównoważonego rozwoju oraz gromadzeniu danych dotyczących klientów na potrzeby realizacji powyższych zadań. Jest absolwentką Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska oraz Geografii na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie nabywała podczas pracy z zakresu gospodarki cyrkularnej, w szczególności w obszarze działania i implementacji systemów kaucyjnych.