Piotr Biernacki

Piotr Biernacki

ESG REPORTING PARTNER

Piotr od ponad 20 lat zajmuje się strategiami rozwoju spółek giełdowych i specjalizuje się w zagadnieniach zrównoważonego rozwoju oraz sustainable finance. Członek Sustainability Reporting Technical Expert Group (SR TEG) przy European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), która jest odpowiedzialna za opracowanie projektów standardów raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju (ESRS) w ramach dyrektywy CSRD. Jako wiceprezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych i członek Securities and Markets Stakeholders Group przy ESMA współtworzy regulacje rynku kapitałowego i wspiera emitentów w wypełnianiu ich wymogów. Inicjator i współautor Standardu Informacji Niefinansowych. Konsultował dla Komisji Europejskiej projekt Taksonomii działalności zrównoważonej środowiskowo, a dla ESMA opracował pierwsze projekty standardów ujawnień dot. Taksonomii, które zostały przyjęte w rozporządzeniu delegowanym KE. W ramach MATERIALITY wykorzystuje autorską metodę badania istotności do pomocy spółkom w identyfikacji istotnych ryzyk i zagadnień niefinansowych oraz prowadzenia analiz scenariuszowych.
Justyna Biernacka

Justyna Biernacka

SUSTAINABILITY MANAGING PARTNER

Justyna w MATERIALITY zajmuje się wpływem działalności przedsiębiorstw na środowisko naturalne i otoczenie społeczne oraz włączaniem aspektów zrównoważonych do strategii rozwoju ich biznesu. Specjalizuje się w zagadnieniach transformacji cyrkularnej i wdrażaniu modeli biznesowych zgodnych z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym. Pomaga także spółkom z branży real estate, deweloperom i przedsiębiorstwom budowlanym w dostosowaniu do wymogów unijnej Taksonomii działalności zrównoważonej środowiskowo. Współautorka metodologii badań istotności i ryzyk stosowanych w MATERIALITY oraz SIN – Standardu Informacji Niefinansowych.

Katarzyna Starzycka

KATARZYNA Delmanowicz

SUSTAINABILITY MANAGER

Katarzyna w MATERIALITY tworzy raporty ESG dla spółek notowanych na GPW oraz opracowuje strategie zrównoważonego rozwoju dla spółek, specjalizując się w zagadnieniach zmiany klimatu, bioróżnorodności oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. Od 2020 roku bada świadomość klimatyczną spółek w badaniu CCA – Corporate Climate Crisis Awareness Study, realizowanym przez Fundację Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Bureau Veritas.

Anna Zawadzka-Sobieraj Built Environment Manager

ANNA ZAWADZKA-SOBIERAJ

BUILT ENVIRONMENT EXPERT

Anna w MATERIALITY zajmuje się zagadnieniami wpływu środowiska zbudowanego na otoczenie społeczne i przyrodnicze. Wspiera spółki branży real-estate w transformacji proklimatycznej i cyrkularnej, m.in. zajmując się implementacją wymogów unijnej Taksonomii działalności zrównoważonej środowiskowo do inwestycji deweloperskich. Od 15 lat zajmuje się budownictwem ekologicznym, zarówno jako czynna projektantka, wykładowczyni akademicka i aktywistka. Jest absolwentką Wydziału Architektury PW i Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW. Poza aktywnością w MATERIALITY współprowadzi pracownię architektury ekologicznej mech.build. 

Artur Gazda

ARTUR GAZDA

esg reporting MANAGER

Artur w MATERIALITY specjalizuje się w zakresie praw człowieka, etyki w biznesie oraz monitorowania przestrzegania przepisów prawa. Tworzy raporty ESG dla spółek notowanych na GPW, współpracuje przy identyfikacji ryzyk niefinansowych, tworzeniu strategii zrównoważonego rozwoju oraz polityk w obszarze etyki. Od 2020 roku bada świadomość klimatyczną spółek w badaniu CCA – Corporate Climate Crisis Awareness Study, realizowanym przez Fundację Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Bureau Veritas.

Marta Kęsik

MARTA KĘSIK

SUSTAINABILITY MANAGER

Marta w MATERIALITY zajmuje się tworzeniem raportów ESG oraz strategii zrównoważonego rozwoju dla spółek notowanych na GPW oraz firm nienotowanych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych ze środowiskiem, w szczególności ze zmianą klimatu i transformacją energetyczną. Ma doświadczenie w sporządzaniu inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych oraz strategicznych dokumentów z obszaru zrównoważonego rozwoju, zarówno dla jednostek sektora publicznego, jak i firm.

Avatar

Zuzanna Lulińska

SUSTAINABILITY SPECIALIST

Zuzanna w MATERIALITY zajmuje się pracą z klientami branży real estate. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych ze stosowaniem unijnej taksonomii działalności zrównoważonej środowiskowo oraz technicznych kryteriów kwalifikacji w dziedzinie budownictwa. Posiada wykształcenie budowlane oraz wieloletnie doświadczenie w pracy w administracji centralnej, gdzie zajmowała się m.in. tematyką mieszkalnictwa, efektywności energetycznej w budownictwie oraz wprowadzaniem do obrotu wyrobów budowlanych.

Alicja Irek

ALICJA IREK

REPORTING EXPERT

Alicja w MATERIALITY specjalizuje się w raportowaniu okresowym spółek notowanych na rynku regulowanym. Od ponad 30 lat jest związana z sektorem finansowym, gdzie zajmowała się m.in. badaniami rynkowymi, strategią i analizami (Bank Pekao S.A.) oraz odpowiadała za sprawozdania Zarządu (ING Bank Śląski), wielokrotnie wyróżniane w konkursie Best Annual Report. Artykuły jej autorstwa poruszające tematykę raportowania okresowego ukazywały się na łamach Parkietu i Przeglądu Corporate Governance.
Avatar

Agata Bińczyk 

Junior Sustainability Specialist 

Agata w MATERIALITY wspiera Zespół odpowiedzialny za tworzenie strategii zrównoważonego rozwoju i doradztwo klientom w zakresie ESG. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe nabywała w organizacjach pozarządowych oraz agencjach public relations. Interesuje się wpływem działalności przedsiębiorstw na środowisko naturalne i otoczenie społeczne, szkoląc się w zakresie raportowania niefinansowego, bioróżnorodności i badania istotności.  
Avatar

Michał Stasiński  

ESG Data Analyst 

Michał w Materiality zajmuje się analizą i przetwarzaniem danych. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje kontrolowanie jakości i kompletności danych oraz wykorzystywanie ich w zespołach operacyjnych departamentów sprzedaży czy finansów. Michał posiada certyfikat PSMI i doświadczenie w roli Scrum Mastera, dzięki czemu odnajduje się także przy pomocy w optymalizacji procesów czy komunikacji. 

Avatar

Zuzanna Brejnak 

Junior Sustainability Specialist 

Zuzanna w MATERIALITY wspiera opracowanie raportów ESG spółek notowanych na GPW oraz firm nienotowanych w oparciu o standardy GRI, ESRS oraz TCFD. Uczestniczy w tworzeniu strategii oraz polityk w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także wspiera procesy analiz ryzyk klimatycznych i badań istotności. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w międzynarodowym start-upie zajmującym się gospodarką cyrkularną.  

Avatar

Olga Mazurek 

Junior Sustainability Specialist 

Olga w MATERIALITY wspiera zespół tworzący raporty ESG oraz strategie zrównoważonego rozwoju dla spółek notowanych na GPW oraz firm nienotowanych. Jako architektka specjalizuje się w zagadnieniach ESG związanych z sektorem budowlanym. Interesuje się odpornością miejskich społeczności przybrzeżnych na zmiany klimatu oraz rolą środowiska morskiego w mitygacji zmian klimatycznych. 

Jakub Góral

JAKUB GÓRAL

ESG Data Analyst

Jakub w MATERIALITY zajmuje się zbieraniem i przetwarzaniem danych niefinansowych, a także poszerza wiedzę z zakresu obliczania emisji gazów cieplarnianych i mapowania obiegów materiałowych. Jest studentem trzeciego roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe nabywał pracując w sektorze bankowym.