Piotr Biernacki

Piotr Biernacki

ESG REPORTING PARTNER

Piotr od ponad 20 lat zajmuje się strategiami rozwoju spółek giełdowych i specjalizuje się w zagadnieniach zrównoważonego rozwoju oraz sustainable finance. Członek Sustainability Reporting Technical Expert Group (SR TEG) przy European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), która jest odpowiedzialna za opracowanie projektów standardów raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju (ESRS) w ramach dyrektywy CSRD. Jako wiceprezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych i członek Securities and Markets Stakeholders Group przy ESMA współtworzy regulacje rynku kapitałowego i wspiera emitentów w wypełnianiu ich wymogów. Inicjator i współautor Standardu Informacji Niefinansowych. Konsultował dla Komisji Europejskiej projekt Taksonomii działalności zrównoważonej środowiskowo, a dla ESMA opracował pierwsze projekty standardów ujawnień dot. Taksonomii, które zostały przyjęte w rozporządzeniu delegowanym KE. W ramach MATERIALITY wykorzystuje autorską metodę badania istotności do pomocy spółkom w identyfikacji istotnych ryzyk i zagadnień niefinansowych oraz prowadzenia analiz scenariuszowych.
Justyna Biernacka

Justyna Biernacka

SUSTAINABILITY MANAGING PARTNER

Justyna w MATERIALITY zajmuje się wpływem działalności przedsiębiorstw na środowisko naturalne i otoczenie społeczne oraz włączaniem aspektów zrównoważonych do strategii rozwoju ich biznesu. Specjalizuje się w zagadnieniach transformacji cyrkularnej i wdrażaniu modeli biznesowych zgodnych z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym. Pomaga także spółkom z branży real estate, deweloperom i przedsiębiorstwom budowlanym w dostosowaniu do wymogów unijnej Taksonomii działalności zrównoważonej środowiskowo. Współautorka metodologii badań istotności i ryzyk stosowanych w MATERIALITY oraz SIN – Standardu Informacji Niefinansowych.

Paweł Wieliczko

PAWEŁ WIELICZKO

COMPLIANCE MANAGING PARTNER

Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający Equity Market Consulting Group sp. z o.o. – podmiotu zajmującego się wsparciem w wykonywaniu obowiązków informacyjnych i pozyskaniu kapitału dla spółek publicznych. Wcześniej nadzorował spółki pracując w Komisji Nadzoru Finansowego. Doradzał i czynnie współpracował przy ok. 100 emisjach akcji i obligacji. Certyfikowany Doradca na rynku NewConnect.
Katarzyna Nowak

KATARZYNA NOWAK

SUSTAINABILITY MANAGER

Katarzyna w MATERIALITY opracowuje całościowe strategie ESG, raporty niefinansowe – zgodne z GRI Standards, TCFD, z planowaną Dyrektywą CSRD i z unijną Taksonomią. Tworzy rozwiązania, które spółkom ułatwiają wypełnienie wymogów regulacyjnych oraz komunikację z agencjami ratingowymi, inwestorami i interesariuszami. Od 20 lat realizuje projekty ESG dla największych europejskich firm z branży nieruchomościowej, hotelarskiej, bankowej, ubezpieczeniowej, produkcyjnej, deweloperskiej, medialnej, logistycznej, operatora giełdy papierów wartościowych i retail.

Katarzyna Starzycka

KATARZYNA STARZYCKA

SENIOR SUSTAINABILITY SPECIALIsT

Katarzyna w MATERIALITY tworzy raporty ESG dla spółek notowanych na GPW oraz opracowuje strategie zrównoważonego rozwoju dla spółek, specjalizując się w zagadnieniach zmiany klimatu, bioróżnorodności oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. Od 2020 roku bada świadomość klimatyczną spółek w badaniu CCA – Corporate Climate Crisis Awareness Study, realizowanym przez Fundację Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Bureau Veritas.

Anna Zawadzka-Sobieraj Built Environment Manager

ANNA ZAWADZKA-SOBIERAJ

BUILT ENVIRONMENT MANAGER

Anna w MATERIALITY zajmuje się zagadnieniami wpływu środowiska zbudowanego na otoczenie społeczne i przyrodnicze. Wspiera spółki branży real-estate w transformacji proklimatycznej i cyrkularnej, m.in. zajmując się implementacją wymogów unijnej Taksonomii działalności zrównoważonej środowiskowo do inwestycji deweloperskich. Od 15 lat zajmuje się budownictwem ekologicznym, zarówno jako czynna projektantka, wykładowczyni akademicka i aktywistka. Jest absolwentką Wydziału Architektury PW i Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW. Poza aktywnością w MATERIALITY współprowadzi pracownię architektury ekologicznej mech.build. 

Artur Gazda

ARTUR GAZDA

Senior esg reporting specialist

Artur w MATERIALITY specjalizuje się w zakresie praw człowieka, etyki w biznesie oraz monitorowania przestrzegania przepisów prawa. Tworzy raporty ESG dla spółek notowanych na GPW, współpracuje przy identyfikacji ryzyk niefinansowych, tworzeniu strategii zrównoważonego rozwoju oraz polityk w obszarze etyki. Od 2020 roku bada świadomość klimatyczną spółek w badaniu CCA – Corporate Climate Crisis Awareness Study, realizowanym przez Fundację Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Bureau Veritas.

Jowita Bożek Specjalistka ds. administracyjnych

JOWITA BOŻEK

ADMINISTRATIVE SPECIALIST

Jowita dba o dobrostan zespołu oraz przyjazną i komfortową atmosferę pracy. Organizuje pracę biura oraz nadzoruje kwestie administracyjne. Prowadzi projekt monitorowania śladu środowiskowego MATERIALITY. Ma bogate doświadczenie w organizacji i produkcji wydarzeń. Zainteresowania zawodowe rozwija uczestnicząc w studiach podyplomowych na kierunku “Psychologia społeczna w zarządzaniu rozwojem organizacji” na Uniwersytecie SWPS, gdzie interesuje ją przede wszystkim kwestia kultury organizacyjnej i doświadczenia pracowników.

Michał Stopczyński Junior ESG Data Analyst

Michał Stopczyński

ESG DATA ANALYST

Michał w MATERIALITY zajmuje się gromadzeniem i przetwarzaniem danych niefinansowych, w szczególności obliczania emisji gazów cieplarnianych i mapowania obiegów materiałowych, oraz automatyzacją tych procesów. Specjalizuje się w analizach ilościowych. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doświadczenie nabywał przy analizie danych niefinansowych 10+ polskich grup kapitałowych oraz podczas pracy analitycznej w badaniach związanych z gospodarką cyrkularną realizowanych w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH.

Maria Klar Junior Sustainability Specialist

Maria Klar

JUNIOR SUSTAINABILITY SPECIALIST

Maria w MATERIALITY zajmuje się badaniami jakościowymi, pracą warsztatową oraz przekładem zagadnień ESG na język zrozumiały dla szerokiego grona odbiorców. Wspiera komunikację MATERIALITY w mediach społecznościowych, dbając zarówno o jej stronę językową, jak i wizualną. Szczególnie bliskie są jej zagadnienia zmiany klimatu i inkluzywności.  Z wykształcenia jest psycholożką, ukończyła Wydział Psychologii UW. 

Alicja Irek

ALICJA IREK

REPORTING EXPERT

Alicja w MATERIALITY specjalizuje się w raportowaniu okresowym spółek notowanych na rynku regulowanym. Od ponad 30 lat jest związana z sektorem finansowym, gdzie zajmowała się m.in. badaniami rynkowymi, strategią i analizami (Bank Pekao S.A.) oraz odpowiadała za sprawozdania Zarządu (ING Bank Śląski), wielokrotnie wyróżniane w konkursie Best Annual Report. Artykuły jej autorstwa poruszające tematykę raportowania okresowego ukazywały się na łamach Parkietu i Przeglądu Corporate Governance.
NASZE ADRESY:

Adres rejestrowy:
Marszałkowska 111,
00-102 Warszawa
Siedziba biura:
Plac Konstytucji 6 lokal 21,
00-550 Warszawa

POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU MATERIALITY.PL

Zapoznaj się z naszą „Polityką prywatności”

MATERIALITY jest przedsięwzięciem joint-venture MOD Sp. z o.o. (ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa) oraz EMCG Sp. z o.o. (ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa).

Wszelkie informacje zawarte na stronie www.materiality.pl mają charakter orientacyjny i nie stanowią porad prawnych ani innych form doradztwa. MOD i EMCG nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w niej zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia profesjonalnych porad ekspertów MATERIALITY.

Copyright © 2017 MOD Sp. z o.o. oraz EMCG Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.