Piotr Biernacki

Piotr Biernacki

ESG REPORTING PARTNER

Piotr od 20 lat zajmuje się strategiami rozwoju spółek giełdowych i specjalizuje się w zagadnieniach zrównoważonego rozwoju oraz sustainable finance. Pełniąc funkcją prezesa Fundacji Standardów Raportowania i będąc członkiem Project Task Force for Climate-Related Reporting przy EFRAG pracuje nad standardami raportowania informacji niefinansowych. Inicjator i współautor Standardu Informacji Niefinansowych. Uczestniczył w pracach Komisji Europejskiej w zakresie wytycznych ds. raportowania niefinansowego i wytycznych ds. raportowania zagadnień klimatu. Jako wiceprezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych i członek Securities and Markets Stakeholders Group przy ESMA współtworzy regulacje rynku kapitałowego i wspiera emitentów w wypełnianiu ich wymogów. W ramach MATERIALITY wykorzystuje autorską metodę badania istotności do pomocy spółkom w identyfikacji istotnych ryzyk i zagadnień niefinansowych oraz prowadzenia analiz scenariuszowych.

Justyna Biernacka

Justyna Biernacka

SUSTAINABILITY MANAGING PARTNER

Justyna w MATERIALITY zajmuje się wpływem działalności przedsiębiorstw na środowisko naturalne i otoczenie społeczne oraz włączaniem aspektów zrównoważonych do strategii rozwoju ich biznesu. Specjalizuje się w zagadnieniach transformacji cyrkularnej i wdrażaniu modeli biznesowych zgodnych z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym. Pomaga także spółkom z branży real estate, deweloperom i przedsiębiorstwom budowlanym w dostosowaniu do wymogów unijnej Taksonomii działalności zrównoważonej środowiskowo. Współautorka metodologii badań istotności i ryzyk stosowanych w MATERIALITY oraz SIN – Standardu Informacji Niefinansowych.

Paweł Wieliczko

PAWEŁ WIELICZKO

COMPLIANCE MANAGING PARTNER

Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający Equity Market Consulting Group sp. z o.o. – podmiotu zajmującego się wsparciem w wykonywaniu obowiązków informacyjnych i pozyskaniu kapitału dla spółek publicznych. Wcześniej nadzorował spółki pracując w Komisji Nadzoru Finansowego. Doradzał i czynnie współpracował przy ok. 100 emisjach akcji i obligacji. Certyfikowany Doradca na rynku NewConnect.
Katarzyna Nowak

KATARZYNA NOWAK

SUSTAINABILITY MANAGER

Katarzyna w MATERIALITY opracowuje całościowe strategie ESG, raporty niefinansowe – zgodne z GRI Standards, TCFD, z planowaną Dyrektywą CSRD i z unijną Taksonomią. Tworzy rozwiązania, które spółkom ułatwiają wypełnienie wymogów regulacyjnych oraz komunikację z agencjami ratingowymi, inwestorami i interesariuszami. Od 20 lat realizuje projekty ESG dla największych europejskich firm z branży nieruchomościowej, hotelarskiej, bankowej, ubezpieczeniowej, produkcyjnej, deweloperskiej, medialnej, logistycznej, operatora giełdy papierów wartościowych i retail.

Katarzyna Starzycka

KATARZYNA STARZYCKA

SUSTAINABILITY SPECIALIT

Katarzyna w MATERIALITY tworzy raporty ESG dla spółek notowanych na GPW oraz opracowuje strategie zrównoważonego rozwoju dla spółek, specjalizując się w zagadnieniach zmiany klimatu, bioróżnorodności oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. Od 2020 roku bada świadomość klimatyczną spółek w badaniu CCA – Corporate Climate Crisis Awareness Study, realizowanym przez Fundację Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Bureau Veritas.

Anna Zawadzka-Sobieraj Built Environment Manager

ANNA ZAWADZKA-SOBIERAJ

BUILT ENVIRONMENT MANAGER

Anna w MATERIALITY zajmuje się zagadnieniami wpływu środowiska zbudowanego na otoczenie społeczne i przyrodnicze. Wspiera spółki branży real-estate w transformacji proklimatycznej i cyrkularnej, m.in. zajmując się implementacją wymogów unijnej Taksonomii działalności zrównoważonej środowiskowo do inwestycji deweloperskich. Od 15 lat zajmuje się budownictwem ekologicznym, zarówno jako czynna projektantka, wykładowczyni akademicka i aktywistka. Jest absolwentką Wydziału Architektury PW i Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW. Poza aktywnością w MATERIALITY współprowadzi pracownię architektury ekologicznej mech.build. 

Artur Gazda

ARTUR GAZDA

esg reporting specialist

Artur w MATERIALITY specjalizuje się w zakresie praw człowieka, etyki w biznesie oraz monitorowania przestrzegania przepisów prawa. Tworzy raporty ESG dla spółek notowanych na GPW, współpracuje przy identyfikacji ryzyk niefinansowych, tworzeniu strategii zrównoważonego rozwoju oraz polityk w obszarze etyki. Od 2020 roku bada świadomość klimatyczną spółek w badaniu CCA – Corporate Climate Crisis Awareness Study, realizowanym przez Fundację Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Bureau Veritas.

Jowita Bożek Specjalistka ds. administracyjnych

JOWITA BOŻEK

ADMINISTRATIVE SPECIALIST

Jowita dba o dobrostan zespołu oraz przyjazną i komfortową atmosferę pracy. Organizuje pracę biura oraz nadzoruje kwestie administracyjne. Prowadzi projekt monitorowania śladu środowiskowego MATERIALITY. Ma bogate doświadczenie w organizacji i produkcji wydarzeń. Zainteresowania zawodowe rozwija uczestnicząc w studiach podyplomowych na kierunku “Psychologia społeczna w zarządzaniu rozwojem organizacji” na Uniwersytecie SWPS, gdzie interesuje ją przede wszystkim kwestia kultury organizacyjnej i doświadczenia pracowników.

Michał Stopczyński Junior ESG Data Analyst

Michał Stopczyński

JUNIOR ESG DATA ANALYST

Michał w MATERIALITY zajmuje się gromadzeniem i przetwarzaniem danych niefinansowych, w szczególności obliczania emisji gazów cieplarnianych i mapowania obiegów materiałowych, oraz automatyzacją tych procesów. Specjalizuje się w analizach ilościowych. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doświadczenie nabywał przy analizie danych niefinansowych 10+ polskich grup kapitałowych oraz podczas pracy analitycznej w badaniach związanych z gospodarką cyrkularną realizowanych w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH.

Maria Klar Junior Sustainability Specialist

Maria Klar

JUNIOR SUSTAINABILITY SPECIALIST

Maria w MATERIALITY zajmuje się badaniami jakościowymi, pracą warsztatową oraz przekładem zagadnień ESG na język zrozumiały dla szerokiego grona odbiorców. Wspiera komunikację MATERIALITY w mediach społecznościowych, dbając zarówno o jej stronę językową, jak i wizualną. Szczególnie bliskie są jej zagadnienia zmiany klimatu i inkluzywności.  Z wykształcenia jest psycholożką, ukończyła Wydział Psychologii UW. 

Alicja Irek

ALICJA IREK

REPORTING EXPERT

Alicja w MATERIALITY specjalizuje się w raportowaniu okresowym spółek notowanych na rynku regulowanym. Od ponad 30 lat jest związana z sektorem finansowym, gdzie zajmowała się m.in. badaniami rynkowymi, strategią i analizami (Bank Pekao S.A.) oraz odpowiadała za sprawozdania Zarządu (ING Bank Śląski), wielokrotnie wyróżniane w konkursie Best Annual Report. Artykuły jej autorstwa poruszające tematykę raportowania okresowego ukazywały się na łamach Parkietu i Przeglądu Corporate Governance.
NASZE ADRESY:

Adres rejestrowy:
Marszałkowska 111,
00-102 Warszawa
Siedziba biura:
Plac Konstytucji 6 lokal 21,
00-550 Warszawa

POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU MATERIALITY.PL

Zapoznaj się z naszą „Polityką prywatności”

MATERIALITY jest przedsięwzięciem joint-venture MOD Sp. z o.o. (ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa) oraz EMCG Sp. z o.o. (ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa).

Wszelkie informacje zawarte na stronie www.materiality.pl mają charakter orientacyjny i nie stanowią porad prawnych ani innych form doradztwa. MOD i EMCG nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w niej zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia profesjonalnych porad ekspertów MATERIALITY.

Copyright © 2017 MOD Sp. z o.o. oraz EMCG Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.