Piotr Biernacki

Piotr Biernacki

ESG REPORTING PARTNER

Piotr od 20 lat zajmuje się strategiami rozwoju spółek giełdowych i specjalizuje się w zagadnieniach zrównoważonego rozwoju oraz sustainable finance. Pełniąc funkcją prezesa Fundacji Standardów Raportowania i będąc członkiem Project Task Force for Climate-Related Reporting przy EFRAG pracuje nad standardami raportowania informacji niefinansowych. Inicjator i współautor Standardu Informacji Niefinansowych. Uczestniczył w pracach Komisji Europejskiej w zakresie wytycznych ds. raportowania niefinansowego i wytycznych ds. raportowania zagadnień klimatu. Jako wiceprezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych i członek Securities and Markets Stakeholders Group przy ESMA współtworzy regulacje rynku kapitałowego i wspiera emitentów w wypełnianiu ich wymogów. W ramach MATERIALITY wykorzystuje autorską metodę badania istotności do pomocy spółkom w identyfikacji istotnych ryzyk i zagadnień niefinansowych oraz prowadzenia analiz scenariuszowych.
Justyna Biernacka

Justyna Biernacka

SUSTAINABILITY MANAGING PARTNER

Justyna specjalizuje się we wdrażaniu strategii zrównoważonego rozwoju w działalności biznesowej, samorządowej i społecznej. W swojej działalności czerpie z doświadczeń projektowych (uprawniona architekt, Certyfikowana LEED AP i Passive House Designer), budowlanych i deweloperskich (tworzyła strategie zarządzania sustainability oraz wdrażała innowacje z zakresu zrównoważonego budownictwa w projektach wiodących firm tej branży). Ekspertka współpracująca z Urzędem m.st. Warszawy przy projektach związanych ze zrównoważonym rozwojem miasta. Członkini zespołu redakcyjnego Standardu Informacji Niefinansowych (SIN). Doktorantka Katedry Zarządzania i Finansów SGH. W MATERIALITY zajmuje się zagadnieniami wpływu działalności spółek na środowisko i otoczenie społeczne oraz włączaniem aspektów zrównoważonych do strategii rozwoju ich biznesu.
Paweł Wieliczko

PAWEŁ WIELICZKO

COMPLIANCE MANAGING PARTNER

Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający Equity Market Consulting Group sp. z o.o. – podmiotu zajmującego się wsparciem w wykonywaniu obowiązków informacyjnych i pozyskaniu kapitału dla spółek publicznych. Wcześniej nadzorował spółki pracując w Komisji Nadzoru Finansowego. Doradzał i czynnie współpracował przy ok. 100 emisjach akcji i obligacji. Certyfikowany Doradca na rynku NewConnect.
Katarzyna Starzycka

KATARZYNA STARZYCKA

SUSTAINABILITY SPECIALIT

Katarzyna specjalizuje się w zagadnieniach zrównoważonego rozwoju, a także polityki klimatycznej. Ma kilkuletnie doświadczenie w pracy projektowej, a także opracowaniu strategii miast w zakresie zrównoważonego rozwoju i adaptacji do zmian klimatu. Absolwentka Wageningen University. W MATERIALITY tworzy raporty niefinansowe oraz opracowuje strategie zrównoważonego rozwoju dla spółek, ze szczególną uwagą poświęconą środowisku i zmianie klimatu.
Artur Gazda

ARTUR GAZDA

esg reporting specialist

Artur ma kilkuletnie doświadczenie w zakresie praw człowieka w biznesie i monitorowania przestrzegania przepisów prawa. Jako ESG Reporting Specialist w MATERIALITY tworzy raporty niefinansowe dla spółek notowanych na GPW i współpracuje przy identyfikacji ryzyk niefinansowych oraz tworzeniu strategii zrównoważonego rozwoju.
Joanna Siedlaczek

JOANNA SIEDLACZEK

REPORTING EXPERT

Specjalizuje się w relacjach inwestorskich, komunikacji korporacyjnej i finansowej. Pracę rozpoczęła, jako doradca firm prywatnych i spółek publicznych (m.in. chemia, wierzytelności, logistyka, rynek kapitałowy, technologie mobilne). Koordynowała także realizację działań komunikacyjnych podczas publicznych emisji akcji oraz publicznych emisji obligacji detalicznych. Od 2016 r odpowiada za relacje inwestorskie w spółkach giełdowych. Pracowała w CIECH S.A. jako Pełnomocnik Zarządu ds. Relacji Inwestorskich. W prestiżowym rankingu „Emerging EMEA Executive Team Survey” Joanna zajęła 3 miejsce w kategorii najlepszych specjalistów ds. IR wśród spółek chemicznych z regionu EMEA. Obecnie Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich w spółce Unimot S.A.
Tomasz Kubik

TOMASZ KUBIK

COMPLIANCE EXPERT

Tomasz ma ponad 10 lat doświadczenia na rynku kapitałowym. Specjalizuje się w giełdowym compliance, tworzeniu i weryfikacji raportów bieżących i okresowych. Opracowywał prospekty emisyjne spółek giełdowych oraz prezentacje inwestorskie w projektach związanych z pozyskaniem kapitału. Prowadzi szkolenia z zakresu obowiązków informacyjnych dla spółek z rynku regulowanego i NewConnect. Specjalizuje się w pracy dla spółek giełdowych w środowisku dwujęzycznym: po polsku i angielsku. Ukończył aplikację radcowską w OIRP w Warszawie i posiada tytuł certyfikowanego doradcy na rynku NewConnect. W MATERIALITY pełni funkcję Compliance Experta.
Alicja Irek

ALICJA IREK

REPORTING EXPERT

Ekspertka w zakresie raportowania okresowego. Po 1989 r. związana z sektorem finansowym W latach 1991-2000 pracowała w Banku Pekao S.A., zajmowała się badaniami rynkowymi, strategią i analizami. W latach 2001-2012, Alicja Irek związała się z ING Bankiem Śląskim, gdzie odpowiadała m.in. za sprawozdania Zarządu. W konkursie Best Annual Report ING Bank Śląski S.A. cztery razy otrzymała wyróżnienia. Od 2013 roku jest konsultantem w zakresie raportowania dla spółek notowanych na rynku regulowanym. Niektóre ze sprawozdań zarządów, przygotowanych w ramach tych projektów otrzymały wyróżnienia w konkursie Best Annual Report. Alicja jest również autorką artykułów o raportowaniu okresowym (Parkiet, Przegląd Corporate Governance).

NASZE ADRESY

Chłodna 64, 00-872 Warszawa,

Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa

POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU MATERIALITY.PL Zapoznaj się z naszą „Polityką prywatności”

MATERIALITY jest przedsięwzięciem joint-venture MOD Sp. z o.o. (ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa) oraz EMCG Sp. z o.o. (ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa).

Wszelkie informacje zawarte na stronie www.materiality.pl mają charakter orientacyjny i nie stanowią porad prawnych ani innych form doradztwa. MOD i EMCG nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w niej zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia profesjonalnych porad ekspertów MATERIALITY.

Copyright © 2017 MOD Sp. z o.o. oraz EMCG Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.