DOŁĄCZ DO ZESPOŁU MATERIALITY

O nas

Co robimy

MATERIALITY jest firmą doradczą działającą w obszarze zrównoważonego rozwoju. Naszą misją jest wspieranie przedsiębiorstw w transformacji ku zrównoważonym i regeneratywnym modelom biznesowym.

Identyfikujemy obszary wpływu, ryzyka i szanse związane ze zrównoważonym rozwojem, które są istotne dla firm, a później pomagamy odpowiednio nimi zarządzać. Tworzymy m.in. strategie zrównoważonego rozwoju, plany dekarbonizacji, mapy drogowe transformacji cyrkularnej i uczestniczymy w ich wdrażaniu. Sporządzamy raporty zrównoważonego rozwoju, kalkulujemy emisje gazów cieplarnianych, obliczamy stopień zgodności z unijną taksonomią działalności zrównoważonej środowiskowo i pomagamy uruchomić procesy należytej staranności w odniesieniu do praw człowieka. Inspirujemy zmiany ważne dla rozwoju firmy i pomagamy budować trwałe relacje z interesariuszami.

Pracujemy dla dużych publicznych i prywatnych spółek z Polski i Europy, a także dla mniejszych start-up’ów i innych organizacji.  Posiadamy doświadczenie w takich branżach jak: budownictwo i nieruchomości, energetyka, przemysł (w tym przemysł wydobywczy, motoryzacyjny, elektroniczny, spożywczy i odzieżowy), a także bankowość, nowe technologie, media, handel, w tym e-commerce.

Nasze wsparcie jest cenione na rynku, raporty przez nas tworzone zdobywają nagrody, a członkinie i członkowie Zespołu MATERIALITY występują jako eksperci w branży ESG, edukując i szkoląc powiększające się grono osób szukających wiarygodnych źródeł wiedzy.

Więcej o tym, czym się zajmujemy, zobacz na stronie głównej MATERIALITY.

Nasze wartości

Naszą działalność opieramy o wspólnie wypracowane wartości, które traktujemy jako drogowskaz w codziennej pracy – w oparciu o nie podejmujemy decyzje biznesowe, rozwijamy Zespół, a także wspieramy nasze otoczenie.  Zgodnie z zasadą „walk the talk”, zbieramy nasze dane niefinansowe, analizujemy nasz wpływ na otoczenie i redukujemy negatywne oddziaływania. Dlatego nasze biuro jest zlokalizowane w historycznym budynku w centrum miasta, z łatwym dostępem komunikacją miejską, przy wejściu stoją stojaki rowerowe, w naszym biurze znajdziesz rośliny z odzysku, meble, którym nadaliśmy drugie życie, zdrową żywność i wagę do odpadów 🙂 W poprzednich latach około 1% naszych przychodów przeznaczyliśmy na wsparcie obywateli Ukrainy poprzez program realizowany przez Partnerstwo Otwarty Jazdów oraz sadzenie lasów przez Fundację Las Na Zawsze.

Wspólnie określiliśmy wartości, według których pracujemy w MATERIALITY:

Istotność: skupiamy się na tym, co jest ważne

Wpływ: wykonujemy naszą pracę tak, by wywierać wpływ i powodować zmianę

Jakość i profesjonalizm: świadczymy usługi wysokiej jakości i stale je ulepszamy

Szczerość, odwaga i spójność: nie unikamy trudnych tematów, rozmawiamy otwarcie i szczerze, rzetelnie przedstawiamy dane i zdarzenia

Szacunek: szanujemy naszych klientów, współpracowników i otoczenie. Cenimy różnorodność, inne perspektywy i odmienne style pracy

Rozwój: uczymy się nieustająco i wypracowujemy właściwe rozwiązania dla pojawiających się wyzwań

Współpraca: wzajemnie się uzupełniamy i rozwijamy dzięki współpracy i wzajemnemu wsparciu

Bezpieczeństwo: dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników, audytujemy nasze działania i wprowadzamy potrzebne ulepszenia

Wytrwałość: stawiamy sobie ambitne wyzwania i nie poddajemy się w obliczu trudności

Awangarda: chcemy być awangardą w świecie ekspertów zrównoważonego rozwoju

Życie: bawimy się, odpoczywamy, dbamy o rośliny, zwierzęta i o siebie nawzajem, cieszymy się pięknem świata

Jak pracujemy

Dołączając do naszego Zespołu będziesz pracować w biurze lub hybrydowo. Standardowo pracujemy od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9 do 17. Pomimo, że pracujemy bardzo intensywnie, zależy nam na tym, by nie zostawać w pracy po godzinach, szanujemy swój czas, także ten wolny. Dzień pracy dzielimy na cichą pracę własną, spotkania z naszymi klientami, wewnętrzne spotkania edukacyjne i pracę zespołową. Większość spotkań odbywamy on-line. W ciągu dnia mamy zarezerwowany czas na przerwę obiadową. Zamiast owocowych czwartków mamy piątki z wiedzą – ponad pół dnia poświęcamy na zorganizowane formy edukacji. Nawet przy bardzo intensywnym planie dnia znajdujemy zawsze chwilę na wspólną kawę i rozmowę 🙂

Oferty pracy

Terminy rekrutacji

 • etap: nadsyłanie zgłoszeń do 14.06.2024
 • etap: analiza zgłoszeń do 18.06.2024
 • etap: rozmowy z wybranymi kandydatkami oraz kandydatami do 21.06.2024
 • etap: wstępne wyniki rekrutacji do 25.06.2024
 • etap: onboarding i rozpoczęcie pracy – zgodnie z możliwością rozpoczęcia pracy

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji.

 

Lokalizacja

Warszawa / praca hybrydowa

 

Rodzaj umowy

Umowa o pracę

 

Wynagrodzenie

Na Twoje wynagrodzenie składa się stała pensja miesięczna wynikająca z umowy o pracę, premia roczna powiązana m.in. z realizacją celów rocznych, premie okolicznościowe oraz świadczenia pozapłacowe (program benefitowy).

Wysokość pensji ustalamy w oparciu o siatkę płac poszczególnych poziomów zatrudnienia. Dla każdego poziomu podajemy widełki płacowe. Stosujemy zasadę „równa płaca za równą pracę”. Na wysokość wynagrodzeń mają wpływ wyłącznie przesłanki takie, jak kompetencje zawodowe lub doświadczenie wynikające ze specyfiki danego stanowiska. Poziom wynagrodzeń weryfikujemy raz do roku.

Szczegóły wynagrodzenia komunikujemy kandydatom podczas pierwszej rozmowy rekrutacyjnej.

 

Opis zadań na tym stanowisku

 1. Obsługa, pod kierownictwem managera, klientów w zakresie doradztwa w obszarze zrównoważonego rozwoju, w tym:
 • realizacja prac zgodnie z harmonogramami projektów,
 • bieżący kontakt z przedstawicielami klienta,
 • przygotowywanie projektów rekomendacji działań,
 • uczestniczenie w spotkaniach,
 • prowadzenie notatek statusowych.
 1. Opracowanie materiałów projektowych do analiz, badań, warsztatów, prezentacji, w tym:
 • wyszukiwanie i analiza materiałów źródłowych (raportów, artykułów, publikacji naukowych, przepisów prawa),
 • opracowanie materiałów do analiz łańcuchów wartości spółek, ich struktury organizacyjnej i modeli biznesowych,
 • uczestnictwo w tworzeniu dokumentów strategicznych przedsiębiorstw w zakresie ESG – strategii zrównoważonego rozwoju, planów działania, map drogowych,
 • przygotowanie materiałów do tworzenia polityk w zakresie zagadnień zrównoważonego rozwoju,
 • uczestnictwo w procesach gromadzenia i konsolidacji danych ESG,
 • opracowywanie materiałów wchodzących w skład raportów ESG w oparciu o standardy ESRS,
 • uczestnictwo w realizowanych badaniach istotności, analizach ryzyk i szans klimatycznych, analizach scenariuszowych, badaniach śladu węglowego przedsiębiorstw i produktów, badaniach przepływów materiałowych, i wielu innych.
 1. Testowanie innowacyjnych rozwiązań, praca zespołowa.

 

Kogo szukamy?

 

Dla sprawnego i satysfakcjonującego wykonywania pracy w naszej firmie na tym stanowisku, potrzebne Ci będą następujące kompetencje:

 • Wykształcenie wyższe na poziomie licencjatu lub magistra,
 • Doświadczenie min. 1 rok na stanowisku związanym z zagadnieniami zrównoważonego rozwoju,
 • Dobra znajomość języka polskiego (preferowany poziom C+),
 • Dobra znajomość języka angielskiego (preferowany poziom C+),
 • Sprawność w obsłudze programów Word, Excel, PowerPoint, a także narzędzi do pracy online,
 • Identyfikowanie się z naszą misją, wartościami i podejściem do pracy.

 

Przydatne Ci będzie sprawne poruszanie się przez Ciebie w co najmniej jednym z poniższych obszarów tematycznych:

 • Standardy raportowania ESRS, IFRS S1 i S2, GRI Standards, SIN, SASB, wytyczne IIRC,
 • Unijna Taksonomia działalności zrównoważonej środowiskowo wraz z Technicznymi Kryteriami Kwalifikacji i wymogami aktu delegowanego do art. 8,
 • Zagadnienia przeciwdziałania zmianie klimatu i adaptacji do niej (Porozumienie Paryskie, Pakiet Fit for 55, rekomendacje TCFD, raporty IPCC),
 • Badania ilościowe i jakościowe, dobór i stosowanie metod badania do zagadnień, zasady ustalania istotności, analiza łańcuchów wartości i łańcuchów dostaw, analiza ryzyka,
 • Zagadnienia GOZ, analiza przepływów materiałowych, materiałoznawstwo, cyrkularne modele biznesowe,
 • Zagadnienia bioróżnorodności i ekosystemów, unijna Strategia na rzecz bioróżnorodności 2030, wyniki prac UN CBD, rekomendacje TNFD, metodyka LEAP,
 • Inżynieria środowiskowa, polskie i unijne przepisy dotyczące obowiązków przedsiębiorstw w odniesieniu do środowiska naturalnego, kontrola i zapobiegania zanieczyszczeniom, rozporządzenie REACh i dyrektywa RoHS, dyrektywa w sprawie odpadów, polskie przepisy dotyczące gospodarki odpadami, system BDO,
 • Kalkulacja śladu węglowego, GWP, LCA,
 • Green building, certyfikacje wielokryterialne, efektywność energetyczna budynków, ślad węglowy,
 • Ratingi MSCI, Refinitiv, Sustainalitycs, S&P, EcoVadis, raportowanie do CDP (programy Climate, Water, Forests),
 • Sprawozdawczość finansowa, MSSF, ustawa o rachunkowości, relacje inwestorskie, modelowanie finansowe, metoda DCF,
 • Zagadnienia sustainable finance, rozporządzenie SFDR wraz z RTS, CRR II, Benchmark Regulation, zasady PRI,
 • Należyta staranność w odniesieniu do środowiska i praw człowieka oparta na Wytycznych ONZ dla Biznesu i Praw Człowieka i Wytycznych OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych, projekt dyrektywy CSDDD.

 

W pracy z nami pomocne będą następujące umiejętności:

 • Gotowość do ciągłej nauki i rozwoju we wszystkich obszarach ESG, tj. zagadnieniach środowiska naturalnego, ludzi, społeczeństwa, praw człowieka i ładu zarządczego,
 • Elastyczne nastawienie i zdolność do adaptacji w dynamicznie rozwijającej się dziedzinie i zmiennym środowisku,
 • Nastawienie na współpracę i umiejętność wspólnego wypracowywania rezultatów,
 • Chęć dzielenia się swoją wiedzą i uczestniczenie w wewnętrznym transferze wiedzy,
 • Dobra organizacja pracy własnej, umiejętność ustalania priorytetów i dotrzymywanie terminów, samodzielność,
 • Podejście pragmatyczne zorientowane na rozwiązania,
 • Wysokie umiejętności komunikacyjne w mowie i piśmie,
 • Dokładność, dbałość o szczegóły, strukturę i logikę pracy,
 • Gotowość do wzięcia odpowiedzialności za własną pracę,
 • Otwartość na współpracę w różnorodnym zespole, w którym każdy jest wyjątkowy.

 

Co oferujemy

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat, z 3-miesięcznym okresem próbnym,
 • Czas pracy w godzinach 9-17, od poniedziałku do piątku,
 • Wynagrodzenie podstawowe oraz premię powiązaną z realizacją celów rocznych,
 • Pakiet benefitów (prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie komunikacyjne, Kafeteria Benefit, dofinansowanie do Karty Multisport, dodatkowe dni wolne, premie okolicznościowe),
 • Coroczne wyjazdy szkoleniowo-integracyjne, podczas których wspólnie zastanawiamy się nad tym, jak pracujemy i docelowo wypracowujemy nowe metody pracy,
 • Stanowisko pracy wyposażone w wysokiej klasy sprzęt komputerowy Apple i Dell, ergonomiczne meble biurowe oraz dostęp do najnowszych narzędzi pracy online,
 • Praca w trybie stacjonarnym w biurze w Śródmieściu Warszawy lub w trybie hybrydowym – średnio 1 dzień w tygodniu zdalnie,
 • Dobre wyposażenie biura w sprzęty potrzebne do codziennej pracy, zapas dobrej kawy, wybór herbat oraz owoce.

 

Kontakt

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres rekrutacja@materiality.pl W CV prosimy o umieszczenie następującej formuły: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MATERIALITY Sp. z o.o.  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO”.

W tytule wiadomości prosimy wpisać: rekrutacja – [nazwa stanowiska]

Do wiadomości z CV dodaj kilka słów od Ciebie: co Cię zainspirowało do aplikowania, co chciałabyś /chciałbyś wnieść do naszej organizacji: jakie kompetencje, zainteresowania, cechy osobowości, talenty i umiejętności?

 

Jeśli masz pytanie odnośnie do tej rekrutacji, skontaktuj się z nami pod adresem rekrutacja@materiality.pl

 

RODO

 

Informujemy, że klikając przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub wysyłając w inny sposób zgłoszenie rekrutacyjne do MATERIALITY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Pracodawca” i „Administrator”) zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w niniejszym ogłoszeniu. Jednocześnie informujemy, że w każdej chwili możesz wycofać zgodę kontaktując się z nami pod adresem e-mail: rekrutacja@materiality.pl

Szczegółową informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.

Terminy rekrutacji

 • etap: nadsyłanie zgłoszeń do 14.06.2024
 • etap: analiza zgłoszeń do 18.06.2024*
 • etap: rozmowy z wybranymi kandydatkami oraz kandydatami do 21.06.2024
 • etap: wstępne wyniki rekrutacji do 25.06.2024
 • etap: onboarding i rozpoczęcie pracy – zgodnie z możliwością rozpoczęcia pracy

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji.

 

Lokalizacja

Warszawa / praca hybrydowa

 

Rodzaj umowy

Umowa o pracę

 

Wynagrodzenie

Na Twoje wynagrodzenie składa się stała pensja miesięczna wynikająca z umowy o pracę, premia roczna powiązana m.in. z realizacją celów rocznych, premie okolicznościowe oraz świadczenia pozapłacowe (program benefitowy).

Wysokość pensji ustalamy w oparciu o siatkę płac poszczególnych poziomów zatrudnienia. Dla każdego poziomu podajemy widełki płacowe. Stosujemy zasadę „równa płaca za równą pracę”. Na wysokość wynagrodzeń mają wpływ wyłącznie przesłanki takie, jak kompetencje zawodowe lub doświadczenie wynikające ze specyfiki danego stanowiska. Poziom wynagrodzeń weryfikujemy raz do roku.

Szczegóły wynagrodzenia komunikujemy kandydatom podczas pierwszej rozmowy rekrutacyjnej.

 

Opis zadań na tym stanowisku

 1. Obsługa, pod kierownictwem managera, klientów w zakresie doradztwa w obszarze zrównoważonego rozwoju, w tym:
 • realizacja prac zgodnie z harmonogramami projektów,
 • bieżący kontakt z przedstawicielami klienta,
 • przygotowywanie projektów rekomendacji działań,
 • uczestniczenie w spotkaniach,
 • prowadzenie notatek statusowych.
 1. Opracowanie materiałów projektowych do analiz, badań, warsztatów, prezentacji, w tym:
 • uczestnictwo w realizowanych projektach z zakresu etyki i należytej staranności przedsiębiorstw, badaniach istotności, projektach wspierających raportowanie ESG w zakresie tematów społecznych i pracowniczych,
 • wyszukiwanie i analiza materiałów źródłowych (raportów, artykułów, publikacji naukowych, przepisów prawa),
 • opracowanie materiałów do analiz łańcuchów wartości spółek, ich struktury organizacyjnej i modeli biznesowych,
 • uczestnictwo w tworzeniu dokumentów strategicznych przedsiębiorstw w zakresie ESG – strategii zrównoważonego rozwoju, planów działania, map drogowych,
 • przygotowanie materiałów do tworzenia polityk w zakresie zagadnień zrównoważonego rozwoju,
 • opracowywanie materiałów wchodzących w skład raportów ESG w oparciu o standardy ESRS.

 

 1. Testowanie innowacyjnych rozwiązań, praca zespołowa, możliwość uczestnictwa w projektach z zakresu innych zagadnień ESG.

 

Kogo szukamy?

 

Dla sprawnego i satysfakcjonującego wykonywania pracy w naszej firmie na tym stanowisku, potrzebne Ci będą następujące kompetencje:

 • Wykształcenie wyższe na poziomie licencjatu lub magistra,
 • Doświadczenie min. 1 rok na stanowisku związanym z zagadnieniami zrównoważonego rozwoju, kontaktów z interesariuszami lub zarzadzania ryzykiem,
 • Zainteresowania specjalizacją w obszarze zagadnień społecznych i pracowniczych zrównoważonego rozwoju,
 • Dobra znajomość języka polskiego (preferowany poziom C+),
 • Dobra znajomość języka angielskiego (preferowany poziom C+),
 • Sprawność w obsłudze programów Word, Excel, PowerPoint, a także narzędzi do pracy online,
 • Identyfikowanie się z naszą misją, wartościami i podejściem do pracy.

 

 

Aby pełnić zadania na tym stanowisku potrzebne Ci będzie sprawne poruszanie się w co najmniej jednym z poniższych obszarów tematycznych:

 • Należyta staranność w odniesieniu do środowiska i praw człowieka oparta na Wytycznych ONZ dla Biznesu i Praw Człowieka i Wytycznych OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych, projekt dyrektywy CSDDD,
 • Standardy raportowania ESRS, IFRS S1 i S2, GRI Standards, SIN, SASB, wytyczne IIRC,
 • Unijna Taksonomia działalności zrównoważonej środowiskowo, w szczególności Minimalne Gwarancje  
 • Ratingi MSCI, Refinitiv, Sustainalitycs, S&P, EcoVadis, w szczególności ich kryteria związane z aspektami społecznymi i pracowniczymi,
 • Badania ilościowe i jakościowe, dobór i stosowanie metod badania do zagadnień, zasady ustalania istotności, analiza łańcuchów wartości i łańcuchów dostaw, analiza ryzyka.

 

W pracy z nami pomocne będą następujące umiejętności:

 • Gotowość do ciągłej nauki i rozwoju w obszarze kwestii społecznych, pracowniczych i praw człowieka, z okazjonalnym uczestnictwem w projektach związanych z innymi aspektami ESG ,
 • Elastyczne nastawienie i zdolność do adaptacji w dynamicznie rozwijającej się dziedzinie i zmiennym środowisku,
 • Nastawienie na współpracę i umiejętność wspólnego wypracowywania rezultatów,
 • Chęć dzielenia się swoją wiedzą i uczestniczenie w wewnętrznym transferze wiedzy,
 • Dobra organizacja pracy własnej, umiejętność ustalania priorytetów i dotrzymywanie terminów, samodzielność,
 • Podejście pragmatyczne zorientowane na rozwiązania,
 • Wysokie umiejętności komunikacyjne w mowie i piśmie,
 • Dokładność, dbałość o szczegóły, strukturę i logikę pracy,
 • Gotowość do wzięcia odpowiedzialności za własną pracę,
 • Otwartość na współpracę w różnorodnym zespole, w którym każdy jest wyjątkowy.

 

Co oferujemy

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat, z 3-miesięcznym okresem próbnym,
 • Czas pracy w godzinach 9-17, od poniedziałku do piątku,
 • Wynagrodzenie podstawowe oraz premię powiązaną z realizacją celów rocznych,
 • Pakiet benefitów (prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie komunikacyjne, Kafeteria Benefit, dofinansowanie do Karty Multisport, dodatkowe dni wolne, premie okolicznościowe),
 • Coroczne wyjazdy szkoleniowo-integracyjne, podczas których wspólnie zastanawiamy się nad tym, jak pracujemy i docelowo wypracowujemy nowe metody pracy,
 • Stanowisko pracy wyposażone w wysokiej klasy sprzęt komputerowy Apple i Dell, ergonomiczne meble biurowe oraz dostęp do najnowszych narzędzi pracy online,
 • Praca w trybie stacjonarnym w biurze w Śródmieściu Warszawy lub w trybie hybrydowym – średnio 1 dzień w tygodniu zdalnie,
 • Dobre wyposażenie biura w sprzęty potrzebne do codziennej pracy, zapas dobrej kawy, wybór herbat oraz owoce.

 

Kontakt

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres rekrutacja@materiality.pl W CV prosimy o umieszczenie następującej formuły: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MATERIALITY Sp. z o.o.  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO”.

W tytule wiadomości prosimy wpisać: rekrutacja – [nazwa stanowiska]

Do wiadomości z CV dodaj kilka słów od Ciebie: co Cię zainspirowało do aplikowania, co chciałabyś /chciałbyś wnieść do naszej organizacji: jakie kompetencje, zainteresowania, cechy osobowości, talenty i umiejętności?

 

Jeśli masz pytanie odnośnie do tej rekrutacji, skontaktuj się z nami pod adresem rekrutacja@materiality.pl

 

RODO

 

Informujemy, że klikając przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub wysyłając w inny sposób zgłoszenie rekrutacyjne do MATERIALITY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Pracodawca” i „Administrator”) zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w niniejszym ogłoszeniu. Jednocześnie informujemy, że w każdej chwili możesz wycofać zgodę kontaktując się z nami pod adresem e-mail: rekrutacja@materiality.pl

Szczegółową informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.

 

Terminy rekrutacji

 • etap: nadsyłanie zgłoszeń do 28.06.2024
 • etap: analiza zgłoszeń do 5.07.2024
 • etap: rozmowy z wybranymi kandydatkami oraz kandydatami do 26.07.2024
 • etap: wstępne wyniki rekrutacji do 31.07.2024
 • etap: onboarding i rozpoczęcie pracy – zgodnie z możliwością rozpoczęcia pracy

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji. Terminy uwzględniają sezon urlopowy.

 

Lokalizacja

Warszawa / praca hybrydowa

 

Rodzaj umowy

Umowa o pracę

 

Wynagrodzenie

Na Twoje wynagrodzenie składa się stała pensja miesięczna wynikająca z umowy o pracę, premia roczna powiązana m.in. z realizacją celów rocznych, premie okolicznościowe oraz świadczenia pozapłacowe (program benefitowy).

Wysokość pensji ustalamy w oparciu o siatkę płac poszczególnych poziomów zatrudnienia. Dla każdego poziomu podajemy widełki płacowe. Stosujemy zasadę „równa płaca za równą pracę”. Na wysokość wynagrodzeń mają wpływ wyłącznie przesłanki takie, jak kompetencje zawodowe lub doświadczenie wynikające ze specyfiki danego stanowiska. Poziom wynagrodzeń weryfikujemy raz do roku.

Szczegóły wynagrodzenia komunikujemy kandydatom podczas pierwszej rozmowy rekrutacyjnej.

 

Opis zadań na tym stanowisku

 1. Współpraca z konsultantem lub specjalistą w zakresie doradztwa w obszarze zrównoważonego rozwoju,
  w zakresie kontaktu z klientem, w tym:
 • uczestniczenie w spotkaniach,
 • realizacja prac zgodnie z harmonogramami projektów.
 1. Opracowanie w zakresie danych i wskaźników materiałów projektowych do analiz, badań, warsztatów, prezentacji, w tym:
 • gromadzenie i konsolidowanie danych ESG na potrzeby realizowanych dla klientów działań doradczych, takich jak raportowanie działań zrównoważonego rozwoju, monitoringu stanu realizacji strategii, etc.,
 • opracowywanie narzędzi służących do gromadzenia i konsolidacji danych ESG z wykorzystaniem oprogramowania i systemów informatycznych, m.in. za pomocą oprogramowania MS Office,
 • kalkulacja wskaźników ma podstawie zgromadzonych danych i pozyskanych danych zewnętrznych,
 • dbanie o poprawność zgromadzonych danych i obliczonych wskaźników,
 • opracowywanie analiz danych ESG w zakresie ich kompletności i wniosków,
 • gromadzenie, konsolidacja i przetwarzanie danych finansowych na potrzeby badania zgodności z Taksonomią Unii Europejskiej,
 • obliczanie śladu węglowego spółek w oparciu o przyjęte standardy i metodologie.
 • wyszukiwanie i analiza materiałów źródłowych (raportów, artykułów, publikacji naukowych, przepisów prawa).

 

Kogo szukamy?

 

Dla sprawnego i satysfakcjonującego wykonywania pracy w naszej firmie na tym stanowisku, potrzebne Ci będą następujące kompetencje:

 • Wykształcenie wyższe na poziomie licencjatu lub magistra, preferowane kierunki ekonomiczne (big data, metody ilościowe, zarządzanie, finanse i rachunkowość, globalny biznes i podobne),
 • Dobra znajomość języka angielskiego (minimum poziom B2, preferowany C+),
 • Średniozaawansowana lub zaawansowana znajomość MS Excel (m.in. funkcje logiczne, formatowanie warunkowe, linkowanie plików, import danych ze źródeł zewnętrznych, zagnieżdżanie funkcji, tworzenie i edycja wykresów, VBA i Power Query),
 • Przynajmniej podstawowe umiejętności w zakresie Power Automate i PowerBI/Tableau,
 • Sprawność w obsłudze programów Word, PowerPoint, a także narzędzi do pracy online, przede wszystkim platform do prowadzenia badań ankietowych,
 • Doświadczenie w pracy z danymi,
 • Podstawowa znajomość pojęć z zakresu rachunkowości (przede wszystkim przychody, CapEx, OpEx zgodne z MSR/MSSF),
 • Identyfikowanie się z naszą misją, wartościami i podejściem do pracy oraz zainteresowanie i chęć rozwoju w obszarze zrównoważonego rozwoju i raportowania ESG.

 

W pracy z nami pomocne będą następujące umiejętności:

 • Gotowość do ciągłej nauki i rozwoju we wszystkich obszarach ESG, tj. zagadnieniach środowiska naturalnego, ludzi, społeczeństwa, praw człowieka i ładu zarządczego,
 • Dokładność, dbałość o szczegóły, strukturę i logikę pracy,
 • Dobra organizacja pracy własnej, umiejętność ustalania priorytetów i dotrzymywanie terminów, samodzielność,
 • Elastyczne nastawienie i zdolność do adaptacji w dynamicznie rozwijającej się dziedzinie i zmiennym środowisku,
 • Chęć dzielenia się swoją wiedzą i uczestniczenie w wewnętrznym transferze wiedzy,
 • Gotowość do wzięcia odpowiedzialności za własną pracę,
 • Nastawienie na współpracę i umiejętność wspólnego wypracowywania rezultatów,
 • Otwartość na współpracę w różnorodnym zespole, w którym każdy jest wyjątkowy.

 

Co oferujemy

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat, z 3-miesięcznym okresem próbnym,
 • Czas pracy w godzinach 9-17, od poniedziałku do piątku,
 • Wynagrodzenie podstawowe oraz premię powiązaną z realizacją celów rocznych,
 • Pakiet benefitów (prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie komunikacyjne, Kafeteria Benefit, dofinansowanie do Karty Multisport, dodatkowe dni wolne, premie okolicznościowe),
 • Coroczne wyjazdy szkoleniowo-integracyjne, podczas których wspólnie zastanawiamy się nad tym, jak pracujemy i docelowo wypracowujemy nowe metody pracy,
 • Stanowisko pracy wyposażone w wysokiej klasy sprzęt komputerowy Apple i Dell, ergonomiczne meble biurowe oraz dostęp do najnowszych narzędzi pracy online,
 • Praca w trybie stacjonarnym w biurze w Śródmieściu Warszawy lub w trybie hybrydowym – średnio 1 dzień w tygodniu zdalnie,
 • Dobre wyposażenie biura w sprzęty potrzebne do codziennej pracy, zapas dobrej kawy, wybór herbat oraz owoce.

 

Kontakt

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres rekrutacja@materiality.pl W CV prosimy o umieszczenie następującej formuły: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MATERIALITY Sp. z o.o.  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO”.

W tytule wiadomości prosimy wpisać: rekrutacja – [nazwa stanowiska]

Do wiadomości z CV dodaj kilka słów od Ciebie: co Cię zainspirowało do aplikowania, co chciałabyś /chciałbyś wnieść do naszej organizacji: jakie kompetencje, zainteresowania, cechy osobowości, talenty i umiejętności?

 

Jeśli masz pytanie odnośnie do tej rekrutacji, skontaktuj się z nami pod adresem rekrutacja@materiality.pl

 

RODO

 

Informujemy, że klikając przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub wysyłając w inny sposób zgłoszenie rekrutacyjne do MATERIALITY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Pracodawca” i „Administrator”) zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w niniejszym ogłoszeniu. Jednocześnie informujemy, że w każdej chwili możesz wycofać zgodę kontaktując się z nami pod adresem e-mail: rekrutacja@materiality.pl

Szczegółową informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.

 

Nie widzisz aktualnie żadnego ogłoszenia na naszej stronie, a chciałabyś/chciałbyś pracować w MATERIALITY? Z przyjemnością zapoznamy się z Twoim zgłoszeniem i wrócimy z odpowiedzią. Napisz na adres rekrutacja@materiality.pl

Do wiadomości z plikiem CV dodaj kilka słów od Ciebie: co Cię zainspirowało do aplikowania, co chciałabyś /chciałbyś wnieść do naszej organizacji: jakie kompetencje, zainteresowania, cechy osobowości, talenty i umiejętności?

CO OFERUJEMY

Warunki pracy

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat, z 3-miesięcznym okresem próbnym,
 • Czas pracy w godzinach 9-17, od poniedziałku do piątku,
 • Wynagrodzenie podstawowe oraz premię powiązaną z realizacją celów rocznych,
 • Środowisko pracy w pełni gotowe do pracy zdalnej, wysokiej klasy sprzęt komputerowy Apple i Dell, ergonomiczne meble biurowe oraz dostęp do najnowszych narzędzi pracy online,
 • Praca w trybie stacjonarnym w biurze w Śródmieściu Warszawy lub w trybie hybrydowym,
 • Dobre wyposażenie biura w sprzęty potrzebne do codziennej pracy, zapas dobrej kawy, wybór herbat oraz owoce

Zdobywanie doświadczenia, edukacja i rozwój

 • Nauka bezpośrednio u źródła w zakresie najnowszych i nadchodzących regulacji z zakresu zrównoważonego rozwoju (dyrektywa CSRD i ESRS’y, dyrektywa CSDDD, unijna Taksonomia) – olbrzymie możliwości rozwojowe w zakresie ESG, których nie oferują nawet największe instytucje edukacyjne w Polsce
 • Praca kreatywna, pozwalająca na rozwijanie oryginalnych metod pracy, burze mózgów, szkolenia wewnętrzne w duchu dzielenia się wiedzą i wspólnego kreowania nowych narzędzi i usług
 • Urozmaicenie w zadaniach – pracując na tym stanowisku będziesz zajmować się pisaniem treści do raportów, analizą danych, prowadzeniem wywiadów z interesariuszami, wyciąganiem wniosków z wymogów regulacyjnych, opracowywaniem polityk i procedur, przygotowaniem prezentacji, prowadzeniem szkoleń i rozwijaniem narzędzi
 • Możliwość awansu oraz dalszego rozwoju w strukturach firmy

Wpływ

 • Współpraca z interesującymi i inspirującymi Klientami, zarówno dużymi uczestnikami rynku regulowanego z indeksu WIG20 jak i technologicznymi startup’ami,
 • Kształtowanie tego, jak wielkie podmioty giełdowe postrzegają kwestię zrównoważonego rozwoju
 • Współpraca z wieloma organizacjami i instytucjami kształtującymi przyszłość ESG i sustainability w Polsce i Europie,
 • Dzielenie się wiedzą w publikacjach, na konferencjach, kursach i studiach podyplomowych.

Zespół

 • Interdyscyplinarny zespół realizujący projekty ze wszystkich obszarów zrównoważonego rozwoju dla przedsiębiorstw z Polski i Europy,
 • Kultura pracy w kameralnym zespole, z dbałością o najwyższe standardy, wysoką jakość, wzajemny szacunek oraz zaufanie,
 • Otwarta komunikacja opartą o szczerość i przejrzyste zasady współpracy,
 • Ścieżka rozwoju indywidualnie dostosowana do preferencji pracownika,
 • Codzienny kontakt z partnerami i możliwość udziału w wyznaczaniu kierunku rozwoju organizacji.

Program benefitowy

 • Pakiet benefitów (prywatna opieka medyczna LUXMED, ubezpieczenie komunikacyjne, platforma kafeteryjna WORKSMILE), dodatkowe dni wolne, premie okolicznościowe,
 • Coroczne wyjazdy szkoleniowo-integracyjne, podczas których wspólnie zastanawiamy się nad tym, jak pracujemy i docelowo wypracowujemy nowe metody pracy,
 • Wewnętrzne szkolenia i ciągłe aktualizowanie wiedzy branżowej,
 • Czas na rozwój i edukację.

Program premiowy

 • System corocznej premii w oparciu o cele indywidualne, ustalane wspólnie raz do roku

Kontakt

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres rekrutacja@materiality.pl W CV prosimy o umieszczenie następującej formuły: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MOD SP. z o.o.  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO”.

W tytule wiadomości prosimy wpisać: rekrutacja – [nazwa stanowiska]

Do wiadomości z CV dodaj kilka słów od Ciebie: co Cię zainspirowało do aplikowania, co chciałabyś /chciałbyś wnieść do naszej organizacji: jakie kompetencje, zainteresowania, cechy osobowości, talenty i umiejętności?

Jeśli masz pytanie odnośnie do rekrutacji, skontaktuj się z nami pod adresem rekrutacja@materiality.pl

Nie widzisz aktualnie żadnego ogłoszenia wyżej, a chciałabyś/chciałbyś pracować w MATERIALITY?
Z przyjemnością zapoznamy się z Twoim zgłoszeniem i wrócimy z odpowiedzią. Napisz na adres rekrutacja@materiality.pl

RODO

Informujemy, że klikając przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub wysyłając w inny sposób zgłoszenie rekrutacyjne do MOD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Pracodawca” i „Administrator”) zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w niniejszym ogłoszeniu. Jednocześnie informujemy, że w każdej chwili możesz wycofać zgodę kontaktując się z nami pod adresem e-mail: rekrutacja@materiality.pl

Szczegółową informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.

NASZE ADRESY:
Adres rejestrowy:
Grzybowska 5A,
00-132 Warszawa
Siedziba biura:
Aleje Jerozolimskie 101 lokal 7,
02-011 Warszawa
Tel. kontaktowy: +48 797-865-588
Adres e-mail: kontakt@materiality.pl

MATERIALITY Sp. z o.o.,
ul. Grzybowska 5A, 00-132 Warszawa.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU MATERIALITY.PL
Zapoznaj się z naszą „Polityką prywatności”

FAQ: „Najczęściej zadawane pytania”

Wszelkie informacje zawarte na stronie www.materiality.pl mają charakter orientacyjny i nie stanowią porad prawnych ani innych form doradztwa. MATERIALITY nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w niej zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia profesjonalnych porad ekspertów MATERIALITY.