DOŁĄCZ DO ZESPOŁU MATERIALITY

O nas

Co robimy

MATERIALITY jest firmą doradczą działającą w obszarze zrównoważonego rozwoju. Naszą misją jest wspieranie przedsiębiorstw w transformacji ku zrównoważonym i regeneratywnym modelom biznesowym.

Identyfikujemy obszary wpływu, ryzyka i szanse związane ze zrównoważonym rozwojem, które są istotne dla firm, a później pomagamy odpowiednio nimi zarządzać. Tworzymy m.in. strategie zrównoważonego rozwoju, plany dekarbonizacji, mapy drogowe transformacji cyrkularnej i uczestniczymy w ich wdrażaniu. Sporządzamy raporty zrównoważonego rozwoju, kalkulujemy emisje gazów cieplarnianych, obliczamy stopień zgodności z unijną taksonomią działalności zrównoważonej środowiskowo i pomagamy uruchomić procesy należytej staranności w odniesieniu do praw człowieka. Inspirujemy zmiany ważne dla rozwoju firmy i pomagamy budować trwałe relacje z interesariuszami.

Pracujemy dla dużych publicznych i prywatnych spółek z Polski i Europy, a także dla mniejszych start-up’ów i innych organizacji.  Posiadamy doświadczenie w takich branżach jak: budownictwo i nieruchomości, energetyka, przemysł (w tym przemysł wydobywczy, motoryzacyjny, elektroniczny, spożywczy i odzieżowy), a także bankowość, nowe technologie, media, handel, w tym e-commerce.

Nasze wsparcie jest cenione na rynku, raporty przez nas tworzone zdobywają nagrody, a członkinie i członkowie Zespołu MATERIALITY występują jako eksperci w branży ESG, edukując i szkoląc powiększające się grono osób szukających wiarygodnych źródeł wiedzy.

Więcej o tym, czym się zajmujemy zobacz na stronie głównej MATERIALITY

Nasze wartości

Naszą działalność opieramy o wspólnie wypracowane wartości, które traktujemy jako drogowskaz w codziennej pracy – w oparciu o nie podejmujemy decyzje biznesowe, rozwijamy Zespół, a także wspieramy nasze otoczenie.  Zgodnie z zasadą „walk the talk”, zbieramy nasze dane niefinansowe, analizujemy nasz wpływ na otoczenie i redukujemy negatywne oddziaływania. Dlatego nasze biuro jest zlokalizowane w historycznym budynku w centrum miasta, z łatwym dostępem komunikacją miejską, przy wejściu stoją stojaki rowerowe, w naszym biurze znajdziesz rośliny z odzysku, meble, którym nadaliśmy drugie życie, zdrową żywność i wagę do odpadów. W tym roku około 1% naszych przychodów przeznaczyliśmy na wsparcie obywateli Ukrainy poprzez program realizowany przez Partnerstwo Otwarty Jazdów, oraz tradycyjnie już, sadzenie lasów przez Fundację Las Na Zawsze.

Wspólnie określiliśmy wartości, według których pracujemy w MATERIALITY:

Istotność: skupiamy się na tym, co jest ważne

Wpływ: wykonujemy naszą pracę tak, by wywierać wpływ i powodować zmianę

Jakość i profesjonalizm: świadczymy usługi wysokiej jakości i stale je ulepszamy

Szczerość, odwaga i spójność: nie unikamy trudnych tematów, rozmawiamy otwarcie i szczerze, rzetelnie przedstawiamy dane i zdarzenia

Szacunek: szanujemy naszych klientów, współpracowników i otoczenie. Cenimy różnorodność, inne perspektywy i odmienne style pracy

Rozwój: uczymy się nieustająco i wypracowujemy właściwe rozwiązania dla pojawiających się wyzwań

Bezpieczeństwo: dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników, audytujemy nasze działania i wprowadzamy potrzebne ulepszenia

Wytrwałość: stawiamy sobie ambitne wyzwania i nie poddajemy się w obliczu trudności

Awangarda: chcemy być awangardą w świecie ekspertów zrównoważonego rozwoju

Życie: celebrujemy Życie :]

Jak pracujemy

Dołączając do naszego Zespołu będziesz pracować w biurze lub hybrydowo. Standardowo pracujemy od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9 do 17, lecz jeśli Twoja sytuacja tego wymaga, możemy ustalić indywidualne godziny pracy. Pomimo, że pracujemy bardzo intensywnie, zależy nam na tym, by nie zostawać w pracy po godzinach, szanujemy swój czas, także ten wolny. Dzień pracy dzielimy na cichą pracę własną, spotkania z naszymi klientami, wewnętrzne spotkania edukacyjne i pracę zespołową. Większość spotkań odbywamy on-line. W ciągu dnia mamy zarezerwowany czas na przerwę obiadową. Zamiast owocowych czwartków mamy piątki z wiedzą – ponad pół dnia poświęcamy na zorganizowane formy edukacji. Nawet przy bardzo intensywnym planie dnia znajdujemy zawsze chwilę na wspólną kawę i rozmowę.

Oferty pracy

Terminy rekrutacji

 • etap: nadsyłanie zgłoszeń do 8.03.2024
 • etap: analiza zgłoszeń do 15.03.2024*
 • etap: rozmowy z wybranymi kandydatkami oraz kandydatami do 20.03.2024
 • etap: wstępne wyniki rekrutacji do 29.03.2024
 • etap: onboarding i rozpoczęcie pracy – zgodnie z możliwością rozpoczęcia pracy

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji.

Lokalizacja

Warszawa / praca hybrydowa

Rodzaj umowy

Umowa o pracę

Wynagrodzenie

Na Twoje wynagrodzenie składa się stała pensja miesięczna wynikająca z umowy o pracę, premia roczna powiązana m.in. z realizacją celów rocznych, premie okolicznościowe oraz świadczenia pozapłacowe (program benefitowy).

Wysokość pensji ustalamy w oparciu o siatkę płac poszczególnych poziomów zatrudnienia. Dla każdego poziomu podajemy widełki płacowe. Stosujemy zasadę „równa płaca za równą pracę”. Na wysokość wynagrodzeń mają wpływ wyłącznie przesłanki takie, jak kompetencje zawodowe lub doświadczenie wynikające ze specyfiki danego stanowiska. Poziom wynagrodzeń weryfikujemy raz do roku.

Szczegóły wynagrodzenia komunikujemy kandydatom podczas pierwszej rozmowy rekrutacyjnej.

Opis zadań na tym stanowisku

 1. Obsługa, pod kierownictwem menedżera, klientów w zakresie opracowywania raportów zrównoważonego rozwoju, w tym:
 • planowanie prac na poszczególnych etapach tworzenia raportu,
 • tworzenie struktury raportu,
 • pozyskiwanie i analiza informacji jakościowych niezbędnych do stworzenia treści raportu, poprzez korespondencję mailową, spotkania online i system online wspierający komunikację,
 • analizowanie i wyciąganie wniosków ze zgromadzonych danych ilościowych we współpracy z analitykami danych i przedstawicielami klienta,
 • tworzenie i redagowanie treści raportu spełniających wymogi standardów ESRS (w przypadku, gdy za opracowanie raportu odpowiada MATERIALITY),
 • wsparcie klienta w tworzeniu treści raportu, konsultowanie projektów treści opracowanych przez klienta (w przypadku, gdy za opracowanie raportu odpowiada klient),
 • wsparcie klienta w kontaktach z biegłym rewidentem przeprowadzającym atestację raportu.
 1. Uczestnictwo, pod kierownictwem menedżera, w innych projektach dotyczących zarządzania zrównoważonym rozwojem realizowanych dla klientów, w tym:
 • wyszukiwanie, analiza i wnioskowanie na podstawie materiałów źródłowych (raportów, artykułów, publikacji naukowych, przepisów prawa),
 • prowadzenie analiz łańcuchów wartości spółek, ich struktury organizacyjnej i modeli biznesowych,
 • realizacja poszczególnych zadań w ramach projektów prowadzonych dla klientów: badania istotności, analizy ryzyk i szans klimatycznych, analizy scenariuszowe,
 • przygotowywanie opisów poszczególnych projektów (opisywanie procesu, metodologii, wyników projektów) dostosowując je do wymogów standardów ESRS.

Kogo szukamy?

Dla sprawnego i satysfakcjonującego wykonywania pracy w naszej firmie na tym stanowisku, potrzebne Ci będą następujące kompetencje:

 • Wykształcenie wyższe (licencjat lub magister),
 • Doświadczenie min. 2 lata na podobnym stanowisku (związanym z raportowaniem ESG) lub doświadczenie min. 4 lata na innym stanowisku związanym z raportowaniem przedsiębiorstw (opracowywanie sprawozdań z działalności lub sprawozdań finansowych)
 • Dobra znajomość języka polskiego na poziomie min. B2,
 • Dobra znajomość języka angielskiego (preferowany poziom C+),
 • Identyfikowanie się z naszą misją, wartościami i podejściem do pracy.

Niezbędna będzie Twoja dobra znajomość przynajmniej jednego z następujących zbiorów standardów lub wytycznych:

 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej lub Krajowe Standardy Rachunkowości
 • Standardy ESRS do dyrektywy CSRD
 • Standardy raportowania GRI Standards lub SIN
 • Standardy IFRS S1 i S2 i standardy SASB
 • Unijna Taksonomia działalności zrównoważonej środowiskowo wraz z Technicznymi Kryteriami Kwalifikacji i wymogami aktu delegowanego do art. 8
 • Standard KSUA 3000, projekt standardu ISSA 5000

Przydatne będzie poruszanie się przez Ciebie przynajmniej w części z następujących obszarów:

 • Należyta staranność w odniesieniu do środowiska i praw człowieka oparta na Wytycznych ONZ dla Biznesu i Praw Człowieka i Wytycznych OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych, projekt dyrektywy CSDDD
 • Ratingi MSCI, Refinitiv, Sustainalitycs, S&P, EcoVadis, raportowanie do CDP (programy Climate, Water, Forests)
 • Zagadnienia przeciwdziałania zmianie klimatu i adaptacji do niej (Porozumienie Paryskie, Pakiet Fit for 55, rekomendacje TCFD, raporty IPCC, kalkulacja emisji gazów cieplarnianych)
 • Zagadnienia GOZ, analiza przepływów materiałowych, materiałoznawstwo, cyrkularne modele biznesowe
 • Inżynieria środowiskowa, polskie i unijne przepisy dotyczące obowiązków przedsiębiorstw w odniesieniu do środowiska naturalnego, kontrola i zapobiegania zanieczyszczeniom, rozporządzenie REACh i dyrektywa RoHS, dyrektywa w sprawie odpadów, polskie przepisy dotyczące gospodarki odpadami, system BDO
 • Zagadnienia bioróżnorodności i ekosystemów, unijna Strategia na rzecz bioróżnorodności 2030, wyniki prac UN CBD, rekomendacje TNFD
 • Badania ilościowe i jakościowe, dobór i stosowanie metod badania do zagadnień, zasady ustalania istotności, analiza łańcuchów wartości i łańcuchów dostaw, analiza ryzyka

W pracy z nami pomocne będą następujące umiejętności:

 • Solidny warsztat pisarski przejawiający się w kompetencjach redaktorskich i sprawności w pisaniu zrozumiałych tekstów
 • Gotowość do ciągłej nauki i rozwoju w obszarach kluczowych dla prawidłowej realizacji obowiązków,
 • Elastyczne nastawienie i zdolność do adaptacji w dynamicznie rozwijającej się dziedzinie i zmiennym środowisku,
 • Gotowość do wzięcia odpowiedzialności za szeroki zakres obowiązków oraz podejmowania krótko- i długoterminowych decyzji,
 • Umiejętność budowania długotrwałych relacji z klientami, partnerami biznesowymi i współpracownikami,
 • Chęć dzielenia się swoją wiedzą i budowania pozycji eksperta, uczestniczenie w wewnętrznym transferze wiedzy,
 • Dobra organizacja pracy własnej, umiejętność ustalania priorytetów i dotrzymywanie terminów, samodzielność,
 • Podejście pragmatyczne zorientowane na rozwiązania,
 • Wysokie umiejętności komunikacyjne w mowie i piśmie,
 • Dokładność, dbałość o szczegóły, strukturę i logikę pracy,
 • Otwartość na współpracę w różnorodnym zespole, w którym każdy jest wyjątkowy

Co oferujemy

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat, z 3-miesięcznym okresem próbnym,
 • Czas pracy w godzinach 9-17, od poniedziałku do piątku,
 • Wynagrodzenie podstawowe oraz premię powiązaną z realizacją celów rocznych,
 • Pakiet benefitów (prywatna opieka medyczna LUXMED, ubezpieczenie komunikacyjne, platforma kafeteryjna WORKSMILE), dodatkowe dni wolne, premie okolicznościowe,
 • Coroczne wyjazdy szkoleniowo-integracyjne, podczas których wspólnie zastanawiamy się nad tym, jak pracujemy i docelowo wypracowujemy nowe metody pracy,
 • Środowisko pracy w pełni gotowe do pracy zdalnej, wysokiej klasy sprzęt komputerowy Apple i Dell, ergonomiczne meble biurowe oraz dostęp do najnowszych narzędzi pracy online,
 • Praca w trybie stacjonarnym w biurze w Śródmieściu Warszawy lub w trybie hybrydowym średnio 1 dzień w tygodniu,
 • Dobre wyposażenie biura w sprzęty potrzebne do codziennej pracy, zapas dobrej kawy, wybór herbat oraz owoce

Kontakt

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres rekrutacja@materiality.pl W CV prosimy o umieszczenie następującej formuły: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MATERIALITY Sp. z o.o.  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO”.

W tytule wiadomości prosimy wpisać: rekrutacja – [nazwa stanowiska]

Do wiadomości z CV dodaj kilka słów od Ciebie: co Cię zainspirowało do aplikowania, co chciałabyś /chciałbyś wnieść do naszej organizacji: jakie kompetencje, zainteresowania, cechy osobowości, talenty i umiejętności?

Jeśli masz pytanie odnośnie do tej rekrutacji, skontaktuj się z nami pod adresem rekrutacja@materiality.pl

RODO

Informujemy, że klikając przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub wysyłając w inny sposób zgłoszenie rekrutacyjne do MATERIALITY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Pracodawca” i „Administrator”) zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w niniejszym ogłoszeniu. Jednocześnie informujemy, że w każdej chwili możesz wycofać zgodę kontaktując się z nami pod adresem e-mail: rekrutacja@materiality.pl

Szczegółową informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.

 

Nie widzisz aktualnie żadnego ogłoszenia na naszej stronie, a chciałabyś/chciałbyś pracować w MATERIALITY? Z przyjemnością zapoznamy się z Twoim zgłoszeniem i wrócimy z odpowiedzią. Napisz na adres rekrutacja@materiality.pl

Do wiadomości z plikiem CV dodaj kilka słów od Ciebie: co Cię zainspirowało do aplikowania, co chciałabyś /chciałbyś wnieść do naszej organizacji: jakie kompetencje, zainteresowania, cechy osobowości, talenty i umiejętności?

CO OFERUJEMY

Warunki pracy

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat, z 3-miesięcznym okresem próbnym,
 • Czas pracy w godzinach 9-17, od poniedziałku do piątku,
 • Wynagrodzenie podstawowe oraz premię powiązaną z realizacją celów rocznych,
 • Środowisko pracy w pełni gotowe do pracy zdalnej, wysokiej klasy sprzęt komputerowy Apple i Dell, ergonomiczne meble biurowe oraz dostęp do najnowszych narzędzi pracy online,
 • Praca w trybie stacjonarnym w biurze w Śródmieściu Warszawy lub w trybie hybrydowym,
 • Dobre wyposażenie biura w sprzęty potrzebne do codziennej pracy, zapas dobrej kawy, wybór herbat oraz owoce

Zdobywanie doświadczenia, edukacja i rozwój

 • Nauka bezpośrednio u źródła w zakresie najnowszych i nadchodzących regulacji z zakresu zrównoważonego rozwoju (dyrektywa CSRD i ESRS’y, dyrektywa CSDDD, unijna Taksonomia) – olbrzymie możliwości rozwojowe w zakresie ESG, których nie oferują nawet największe instytucje edukacyjne w Polsce
 • Praca kreatywna, pozwalająca na rozwijanie oryginalnych metod pracy, burze mózgów, szkolenia wewnętrzne w duchu dzielenia się wiedzą i wspólnego kreowania nowych narzędzi i usług
 • Urozmaicenie w zadaniach – pracując na tym stanowisku będziesz zajmować się pisaniem treści do raportów, analizą danych, prowadzeniem wywiadów z interesariuszami, wyciąganiem wniosków z wymogów regulacyjnych, opracowywaniem polityk i procedur, przygotowaniem prezentacji, prowadzeniem szkoleń i rozwijaniem narzędzi
 • Możliwość awansu oraz dalszego rozwoju w strukturach firmy

Wpływ

 • Współpraca z interesującymi i inspirującymi Klientami, zarówno dużymi uczestnikami rynku regulowanego z indeksu WIG20 jak i technologicznymi startup’ami,
 • Kształtowanie tego, jak wielkie podmioty giełdowe postrzegają kwestię zrównoważonego rozwoju
 • Współpraca z wieloma organizacjami i instytucjami kształtującymi przyszłość ESG i sustainability w Polsce i Europie,
 • Dzielenie się wiedzą w publikacjach, na konferencjach, kursach i studiach podyplomowych.

Zespół

 • Interdyscyplinarny zespół realizujący projekty ze wszystkich obszarów zrównoważonego rozwoju dla przedsiębiorstw z Polski i Europy,
 • Kultura pracy w kameralnym zespole, z dbałością o najwyższe standardy, wysoką jakość, wzajemny szacunek oraz zaufanie,
 • Otwarta komunikacja opartą o szczerość i przejrzyste zasady współpracy,
 • Ścieżka rozwoju indywidualnie dostosowana do preferencji pracownika,
 • Codzienny kontakt z partnerami i możliwość udziału w wyznaczaniu kierunku rozwoju organizacji.

Program benefitowy

 • Pakiet benefitów (prywatna opieka medyczna LUXMED, ubezpieczenie komunikacyjne, platforma kafeteryjna WORKSMILE), dodatkowe dni wolne, premie okolicznościowe,
 • Coroczne wyjazdy szkoleniowo-integracyjne, podczas których wspólnie zastanawiamy się nad tym, jak pracujemy i docelowo wypracowujemy nowe metody pracy,
 • Wewnętrzne szkolenia i ciągłe aktualizowanie wiedzy branżowej,
 • Czas na rozwój i edukację.

Program premiowy

 • System corocznej premii w oparciu o cele indywidualne, ustalane wspólnie raz do roku

Kontakt

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres rekrutacja@materiality.pl W CV prosimy o umieszczenie następującej formuły: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MOD SP. z o.o.  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO”.

W tytule wiadomości prosimy wpisać: rekrutacja – [nazwa stanowiska]

Do wiadomości z CV dodaj kilka słów od Ciebie: co Cię zainspirowało do aplikowania, co chciałabyś /chciałbyś wnieść do naszej organizacji: jakie kompetencje, zainteresowania, cechy osobowości, talenty i umiejętności?

Jeśli masz pytanie odnośnie do rekrutacji, skontaktuj się z nami pod adresem rekrutacja@materiality.pl

Nie widzisz aktualnie żadnego ogłoszenia wyżej, a chciałabyś/chciałbyś pracować w MATERIALITY?
Z przyjemnością zapoznamy się z Twoim zgłoszeniem i wrócimy z odpowiedzią. Napisz na adres rekrutacja@materiality.pl

RODO

Informujemy, że klikając przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub wysyłając w inny sposób zgłoszenie rekrutacyjne do MOD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Pracodawca” i „Administrator”) zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w niniejszym ogłoszeniu. Jednocześnie informujemy, że w każdej chwili możesz wycofać zgodę kontaktując się z nami pod adresem e-mail: rekrutacja@materiality.pl

Szczegółową informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.

NASZE ADRESY:
Adres rejestrowy:
Grzybowska 5A,
00-132 Warszawa
Siedziba biura:
Aleje Jerozolimskie 101 lokal 7,
02-011 Warszawa
Tel. kontaktowy: +48 797-865-588
Adres e-mail: kontakt@materiality.pl

MATERIALITY Sp. z o.o.,
ul. Grzybowska 5A, 00-132 Warszawa.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU MATERIALITY.PL
Zapoznaj się z naszą „Polityką prywatności”

FAQ: „Najczęściej zadawane pytania”

Wszelkie informacje zawarte na stronie www.materiality.pl mają charakter orientacyjny i nie stanowią porad prawnych ani innych form doradztwa. MATERIALITY nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w niej zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia profesjonalnych porad ekspertów MATERIALITY.