Zrównoważone zarządzanie

Zrównoważone zarządzanie to obszar kompetencji, który pomaga spółkom, zarówno publicznym, jak też prywatnym, w redukcji kosztów funkcjonowania, mitygacji istniejących ryzyk oraz znajdowaniu nowych szans rozwojowych i przewag konkurencyjnych. Dzięki nim spółki są w stanie przynosić wyższe zyski w coraz bardziej złożonej rzeczywistości zintegrowanej gospodarki na poziomie globalnym, regionalnym i lokalnym.

Co robimy w zakresie zarządzania zrównoważonego:

Audyty zagadnień niefinansowych

Analizujemy łańcuch budowy wartości produktów i usług spółki, od najwcześniejszych etapów pozyskiwania surowców i dostawców, aż po cykl życia produktu, jego wykorzystanie przez klientów i utylizację. Na wszystkich etapach łańcucha wartości identyfikujemy grupy interesariuszy oraz potencjalne ryzyka i szanse. Efektem jest raport z zestawem wskazówek, które spółka może wdrożyć w swojej działalności operacyjnej, dzięki czemu jest w stanie podnieść rentowność i zredukować potencjalne ryzyka rozwojowe.

Strategie zrównoważonego rozwoju

Pomagamy uporządkować funkcjonowanie spółki w poszczególnych obszarach, takich jak m.in. zarządzanie łańcuchem dostaw, wpływ na środowisko naturalne, zarządzanie personelem, relacje ze społecznościami i interesariuszami publicznymi, czy budowa wartości marki wśród klientów. Ujęcie tych (oraz innych uznanych za istotne w wyniku badania) obszarów w spójnej strategii zrównoważonego rozwoju pozwala na realizację celów biznesowych w sposób zmniejszający negatywny wpływ spółki na otoczenie, wykorzystujący szanse rozwojowe i zwiększający zwrot z kapitału.

Polityki środowiskowe, społeczne, pracownicze i antykorupcyjne

Każdy z obszarów uznanych za istotne powinien mieć własną politykę, określającą sposób działania spółki i oczekiwane efekty. Opracowując polityki w danych obszarach bierzemy pod uwagę dotychczas stosowane w spółce rozwiązania i dostosowujemy je do zmieniających się warunków, m.in. zidentyfikowanych ryzyk niefinansowych, lub wymogów regulatora. Pomagamy też w przeniesieniu polityk z poziomu jednostki dominującej na, często zróżnicowane geograficznie i organizacyjnie, spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej.

Kalibracja strategii spółki z Celami Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)

Cele Zrównoważonego Rozwoju to ustanowione w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych powszechne cele, które powinny zostać zrealizowane do 2030 roku. Z punktu widzenia spółek są one doskonałymi ramami, które pomagają uporządkować realizowane przez nie działania środowiskowe, społeczne i pracownicze. Wspieramy spółki w identyfikacji Celów i zdefiniowanych w ich ramach szczegółowych zadań, które najlepiej odpowiadają do działalności operacyjnej spółek. Pomagamy w ich wprowadzeniu do strategii zrównoważonego rozwoju i do polityk w poszczególnych obszarach niefinansowych.

NASZE ADRESY:
Adres rejestrowy:
Grzybowska 5A,
00-132 Warszawa
Siedziba biura:
Aleje Jerozolimskie 101 lokal 7,
02-011 Warszawa
Tel. kontaktowy: +48 797-865-588
Adres e-mail: kontakt@materiality.pl

MATERIALITY Sp. z o.o.,
ul. Grzybowska 5A, 00-132 Warszawa.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU MATERIALITY.PL
Zapoznaj się z naszą „Polityką prywatności”

FAQ: „Najczęściej zadawane pytania”

Wszelkie informacje zawarte na stronie www.materiality.pl mają charakter orientacyjny i nie stanowią porad prawnych ani innych form doradztwa. MATERIALITY nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w niej zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia profesjonalnych porad ekspertów MATERIALITY.