Ekonomia cyrkularna

Circular economy (ekonomia cyrkularna, gospodarka cyrkulacyjna, gospodarka o obiegu zamkniętym) jest modelem gospodarki, w którym wartość produktów i materiałów jest podtrzymywana w obiegu gospodarczym tak długo, jak to tylko możliwe. Zużycie surowców i produkcja odpadów są zminimalizowane, a gdy produkt osiąga koniec swojego cyklu życia, jest wykorzystywany ponownie, dla dalszego kreowania wartości. Takie podejście sprzyja przekształceniu gospodarki tak, by z jednej strony zapewnić wzrost gospodarczy, tworzenie nowych miejsc pracy, inwestycje i sprawiedliwość społeczną, a z drugiej przeciwdziałać zmianom klimatu, narastającym problemom środowiskowym i eksploatacji nieodnawialnych zasobów.

Transformacja działalności przedsiębiorstwa dla lepszego wykorzystania potencjału, jaki niesie ze sobą model cyrkularny, może stanowić duże wyzwanie dla zarządzających.

MATERIALITY wspiera spółki w analizowaniu ich łańcucha wartości, identyfikowaniu momentów utraty wartości produktu oraz odkrywaniu potencjału na generowanie wartości na wszystkich etapach łańcucha. Na podstawie działań prowadzonych z zespołem Klienta, opracowujemy rekomendacje dotyczące przekształceń w modelach biznesowych i działalności operacyjnej spółek w stronę cyrkularną.

NASZE ADRESY:
Adres rejestrowy:
Grzybowska 5A,
00-132 Warszawa
Siedziba biura:
Aleje Jerozolimskie 101 lokal 7,
02-011 Warszawa
Tel. kontaktowy: +48 797-865-588
Adres e-mail: kontakt@materiality.pl

MATERIALITY Sp. z o.o.,
ul. Grzybowska 5A, 00-132 Warszawa.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU MATERIALITY.PL
Zapoznaj się z naszą „Polityką prywatności”

FAQ: „Najczęściej zadawane pytania”

Wszelkie informacje zawarte na stronie www.materiality.pl mają charakter orientacyjny i nie stanowią porad prawnych ani innych form doradztwa. MATERIALITY nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w niej zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia profesjonalnych porad ekspertów MATERIALITY.