Ekonomia cyrkularna

Circular economy (ekonomia cyrkularna, gospodarka cyrkulacyjna, gospodarka o obiegu zamkniętym) jest modelem gospodarki, w którym wartość produktów i materiałów jest podtrzymywana w obiegu gospodarczym tak długo, jak to tylko możliwe. Zużycie surowców i produkcja odpadów są zminimalizowane, a gdy produkt osiąga koniec swojego cyklu życia, jest wykorzystywany ponownie, dla dalszego kreowania wartości. Takie podejście sprzyja przekształceniu gospodarki tak, by z jednej strony zapewnić wzrost gospodarczy, tworzenie nowych miejsc pracy, inwestycje i sprawiedliwość społeczną, a z drugiej przeciwdziałać zmianom klimatu, narastającym problemom środowiskowym i eksploatacji nieodnawialnych zasobów.

Transformacja działalności przedsiębiorstwa dla lepszego wykorzystania potencjału, jaki niesie ze sobą model cyrkularny, może stanowić duże wyzwanie dla zarządzających.

MATERIALITY wspiera spółki w analizowaniu ich łańcucha wartości, identyfikowaniu momentów utraty wartości produktu oraz odkrywaniu potencjału na generowanie wartości na wszystkich etapach łańcucha. Na podstawie działań prowadzonych z zespołem Klienta, opracowujemy rekomendacje dotyczące przekształceń w modelach biznesowych i działalności operacyjnej spółek w stronę cyrkularną.

NASZE ADRESY

Chłodna 64, 00-872 Warszawa,
Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa

POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU MATERIALITY.PL

Zapoznaj się z naszą „Polityką prywatności”

MATERIALITY jest przedsięwzięciem joint-venture MOD Sp. z o.o. (ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa) oraz EMCG Sp. z o.o. (ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa). Wszelkie informacje zawarte na stronie www.materiality.pl mają charakter orientacyjny i nie stanowią porad prawnych ani innych form doradztwa. MOD i EMCG nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w niej zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia profesjonalnych porad ekspertów MATERIALITY.

Copyright © 2017 MOD Sp. z o.o. oraz EMCG Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.