Polityka Prywatności portalu Materiality.pl

Polityka prywatności

Dzień dobry!

Jeżeli tutaj trafiasz, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego oddajemy w Twoje ręce dokument, w którym w jednym miejscu znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych na stronie internetowej: https://materiality.pl

Informacja formalna na początek: administratorem strony jest MATERIALITY Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 00-132, przy ul. Grzybowskiej 5A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000588962, posługująca się numerem NIP: 5252637685 oraz REGON: 36309362900000, kapitał zakładowy 5.000 zł.

Niniejsza Polityka prywatności została skonstruowana w formie pytań i odpowiedzi. Wybór takiej formy został podyktowany dbałością o przejrzystość i czytelność prezentowanych informacji. Poniżej znajdziesz spis treści dokumentu odpowiadający pytaniom, na które kolejno odpowiadamy.

Jeżeli chcesz uzyskać informacje na temat cookies, zajrzyj do odrębnej Polityki cookies, która jest dostępna pod adresem polityka-cookies.

# 1.     Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

# 2.     Z kim możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?

# 3.     W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

# 4.     Jakie informacje na Twój temat posiadamy?

# 5.     Czym są „Informacje Anonimowe”?

# 6.     Skąd mamy Twoje dane osobowe?

# 7.     Czy Twoje dane są bezpieczne?

# 8.     Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

# 9.     Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych – podmioty zewnętrzne, do których mogą trafiać Twoje dane?

# 10.   Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

# 11.   Czy korzystamy z profilowania? Czy podejmujemy w sposób zautomatyzowany decyzje na podstawie Twoich danych osobowych?

# 12.   Jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

# 13.   W jaki sposób możesz zarządzać swoją prywatnością?

# 14.   Czy jest jeszcze coś, o czym powinieneś wiedzieć?

# 15.   Czy ta Polityka prywatności lub Polityka cookies mogą podlegać zmianom?

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z Polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres:

daneosobowe@materiality.pl

# 1.               Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest MATERIALITY Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 00-132, przy ul. Grzybowskiej 5A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000588962, posługująca się numerem NIP: 5252637685 oraz REGON: 36309362900000, kapitał zakładowy 5.000 zł.

# 2.               Z kim możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?

W ramach wdrożenia systemu ochrony danych osobowych w naszej organizacji podjęliśmy decyzję o niewyznaczaniu inspektora ochrony danych osobowych z uwagi na fakt, że w naszej sytuacji nie jest to obowiązkowe. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz szeroko pojętą prywatnością możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail:

daneosobowe@materiality.pl

# 3.               W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Tych celów jest więcej niż jeden. Poniżej znajduje się ich lista, wraz z bardziej szczegółowe omówienie. Poszczególnym celom przyporządkowaliśmy również odpowiednie podstawy prawne przetwarzania:

 

Cel przetwarzania

Omówienie celu przetwarzania

Podstawa prawna

Obsługa newslettera

Zapisując się do newslettera, przekazujesz swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.

Ponadto system wykorzystywany do obsługi newslettera, zapisuje Twój numer IP, z którego korzystałeś, zapisując się do newslettera, określa Twoją przybliżoną lokalizację, klienta poczty, z którego korzystasz do obsługi poczty e-mail oraz śledzi Twoje działania podejmowane w związku z wysyłanymi do Ciebie wiadomościami. W związku z tym posiadamy również informacje, które wiadomości otwierasz, które linki klikasz itp.

Dane przekazane przez Ciebie w związku z zapisem do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest nasz prawnie usprawiedliwiony interes, jakim w tym przypadku jest realizacja celów marketingowych.

Jeżeli chodzi o przetwarzanie informacji, które nie pochodzą od Ciebie, a zostały zebrane automatycznie przez system mailingowy, opieramy się w tym zakresie na naszym prawnie uzasadnionym interesie polegającym na analizie zachowań subskrybentów newslettera w celu optymalizacji działań mailingowych.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w dedykowany link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera lub po prostu kontaktując się z nami.

Dane związane z newsletterem będą przetwarzane przez okres korzystania przez Ciebie z newslettera. Pomimo rezygnacji z newslettera Twoje dane mogą nadal być przechowywane w bazie w celu identyfikacji subskrybenta powracającego. W celu usunięcia Twoich danych osobowych z systemu do obsługi newslettera, prosimy o przesłanie wiadomości na adres e-mail:

daneosobowe@materiality.pl

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Działalność marketingowa i remarketingowa

Oprócz wysyłki newslettera możemy realizować także inne działania marketingowe oraz remarketingowe, które będą służyły popularyzowaniu naszych usług wśród odbiorców i poszukiwaniu nowych klientów. Rodzaj danych, jakie będziemy przetwarzać, zależy od charakteru podejmowanych przez nas działań marketingowych lub remarketingowych.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w celu realizacji działalności marketingowej będzie albo nasz prawnie uzasadniony interes, albo Twoja zgoda — w zależności od rodzaju działalności marketingowej, jaką będziemy podejmować.

art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Udostępnianie danych naszym partnerom

Prowadząc naszą działalność, możemy nawiązywać współprace biznesowe z różnymi partnerami handlowymi, np. w celu zorganizowania akcji promocyjnej, przedstawienia Ci oferty naszego partnera, zrealizowania wspólnego przedsięwzięcia itp.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w celu udostępnienia ich partnerom będzie albo nasz prawnie uzasadniony interes, albo Twoja zgoda — w zależności od rodzaju udostępnienia danych.

art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Obsługa komentarzy, opinii, ankiet i ocen

Dodając komentarz (ocenę), musisz podać imię i nazwisko, które będą przypisane do komentarza oraz adres e-mail. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne by dodać komentarz (ocenę).

System komentarzy (ocen) może być obsługiwany przez zewnętrznych dostawców. W takiej sytuacji korzystanie z systemu komentarzy (ocen) podlega regulaminowi oraz polityce prywatności zewnętrznego dostawcy.

Dodany przez Ciebie komentarz (opinia) wraz z Twoimi danymi upublicznionymi w ramach ustawień może być widoczny na stronie w formie rekomendacji (testimoniali).

Szczegółowe informacje na temat narzędzi zewnętrznych dostawców znajdziesz w Polityce cookies, w sekcji poświęconej używanym przez nas narzędziom.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w celu obsługi komentarzy jest nasz prawnie uzasadniony interes, jaki w tym przypadku stanowi budowanie wiarygodności naszej firmy.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Obsługa korespondencji

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail oraz imię i nazwisko. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. W tym przypadku opieramy się w tym zakresie na naszym prawnie uzasadnionym interesie polegającym na zapewnieniu możliwości kontaktu.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Tworzenie archiwum

Na potrzeby naszej działalności możemy tworzyć archiwa: zarówno w postaci tradycyjnej, jak i cyfrowej. Do archiwów trafiają wszelkie dane osobowe, które przetwarzaliśmy w związku z Tobą, dlatego ich zakres może się różnić w zależności od tego, jakie dane do nas trafiły. W tym przypadku opieramy się w tym zakresie na naszym prawnie uzasadnionym interesie polegającym na porządkowaniu i organizowaniu nośników danych osobowych.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Obrona, ustalenie lub dochodzenie roszczeń

Korzystanie z naszej strony internetowej, jak również zawarcie umowy z nami, może rodzić w przyszłości określone roszczenia po naszej lub Twojej stronie. W związku z tym jesteśmy uprawnieni do przetwarzania danych osobowych w celu obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń. W ramach tego celu możemy przetwarzać wszelkie dane osobowe, które wiążą się z danym roszczeniem, dlatego ich zakres może się różnić w zależności od tego, czego dotyczy dane roszczenie. W tym przypadku opieramy się w tym zakresie na naszym prawnie uzasadnionym interesie polegającym na ochronie naszych interesów.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Obsługa mediów społecznościowych

Jeżeli obserwujesz nasze profile w serwisach społecznościowych lub wchodzisz w interakcję z treściami publikowanymi przez nas w mediach społecznościowych, w naturalny sposób widzimy Twoje dane, które są publicznie dostępne w Twoim profilu społecznościowym. Przetwarzamy te dane wyłącznie w obrębie danego serwisu społecznościowego i wyłącznie w celu obsługi danego serwisu społecznościowego, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes.

Korzystanie przez Ciebie z serwisów społecznościowych podlega regulaminom i politykom prywatności administratorów tych serwisów, a ci administratorzy świadczą na Twoją rzecz, w pełni samodzielnie i niezależnie od nas, usługi drogą elektroniczną.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Analiza i statystyka z wykorzystaniem wyłącznie Informacji Anonimowych

Prowadzimy działania analityczne i statystyczne z wykorzystaniem narzędzi dostarczanych przez zewnętrznych dostawców. W ramach narzędzi analitycznych mamy dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych. Przetwarzanie Informacji Anonimowych opieramy na prawnie uzasadnionym interesie, który polega na tworzeniu, przeglądaniu i analizowaniu statystyk związanych z aktywnością użytkowników na stronie w celu wyciągania wniosków pozwalających na późniejszą optymalizację strony internetowej.

Z poziomu narzędzi mamy wgląd wyłącznie do zbioru statystyk i informacji nieprzypisanych do konkretnych osób.

Szczegółowe informacje na temat narzędzi zewnętrznych dostawców znajdziesz w sekcji poświęconej używanym przez nas narzędziom.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Marketing własny z wykorzystaniem wyłącznie Informacji Anonimowych

Prowadzimy działania marketingowe z wykorzystaniem narzędzi dostarczanych przez zewnętrznych dostawców. W ramach narzędzi marketingowych mamy dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych. Przetwarzanie Informacji Anonimowych opieramy na prawnie uzasadnionym interesie, który polega na targetowaniu reklam w ramach zewnętrznych systemów w oparciu o Informacje Anonimowe, na potrzeby marketingu własnych produktów i usług.

Z poziomu narzędzi mamy wgląd wyłącznie do zbioru statystyk i informacji nieprzypisanych do konkretnych osób.

Szczegółowe informacje na temat narzędzi zewnętrznych dostawców znajdziesz w sekcji poświęconej używanym przez nas narzędziom.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Zapewnienie funkcjonowania odtwarzaczy multimedialnych, wtyczek społecznościowych oraz komentarzy z wykorzystaniem wyłącznie Informacji Anonimowych

Osadzamy na stronie nagrania wideo z zewnętrznych serwisów, korzystamy z wtyczek społecznościowych oraz systemu obsługi komentarzy. Wszystkie te narzędzia przetwarzają Informacje Anonimowe. Przetwarzanie Informacji Anonimowych opieramy na prawnie uzasadnionym interesie, który polega w tym przypadku na zapewnieniu możliwości korzystania z dodatkowych funkcji na stronie – odtwarzacza, wtyczek społecznościowych, systemu komentarzy.

Z poziomu narzędzi nie mamy wglądu do innych informacji, ponadto informacje te nie są nam do niczego potrzebne – Informacje Anonimowe są przetwarzane są wyłącznie po to, żeby mogły działać odtwarzacze multimedialne, komentarze i wtyczki społecznościowe.

Szczegółowe informacje na temat narzędzi zewnętrznych dostawców znajdziesz w sekcji poświęconej używanym przez nas narzędziom.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Realizacja obowiązków związanych z ochroną danych osobowych

Jako administrator danych osobowych jesteśmy zobowiązani do realizacji obowiązków związanych z ochroną danych osobowych. W związku z tym możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, o ile jest to niezbędne do wykonania tych obowiązków (np. w przypadku rozpatrywania Twojego żądania dotyczącego Twoich danych osobowych). Zakres danych zależy od tego, jakie dane są nam potrzebne do realizacji obowiązku i udowodnienia przestrzegania RODO. W ustawieniach konta użytkownika możesz zmienić ustawienia prywatności w zakresie plików cookies oraz zgłosić żądanie dotyczące Twojego prawa do ochrony danych osobowych, w tym: dostępu do nich lub ich usunięcia.

Ponadto w tym przypadku opieramy się także na naszym prawnie uzasadnionym interesie, który polega na zabezpieczeniu danych koniecznych do wykazania rozliczalności.

art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Przekazywanie danych osobowych w obrębie grupy przedsiębiorstw Administratora

Administrator danych osobowych może tworzyć grupę przedsiębiorstw, czyli podmiotów powiązanych ze sobą osobowo lub kapitałowo, gdzie występuje podmiot kontrolujący oraz podmioty kontrolowane. W obrębie grupy przedsiębiorstw może przykładowo zachodzić potrzeba realizacji wewnętrznych celów administracyjnych, np. w postaci zarządzania dostępnymi systemami teleinformatycznymi. W tym celu podmioty należące do grupy przedsiębiorstw mogą udostępniać Twoje dane osobowe innym podmiot z grupy przedsiębiorstw.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes związany z realizacją określonych celów administracyjnych.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Przeciwdziałanie nadużyciom ze strony użytkowników

Administrator prowadzi działalność z wykorzystaniem Treści Cyfrowych, które mogą być chronione przepisami z zakresu prawa własności intelektualnej. Aby chronić wskazane treści przed działaniami niedozwolonymi ze strony użytkowników (np. poprzez oferowanie Produktów Cyfrowych do sprzedaży przez użytkownika), Administrator może wprowadzać zabezpieczenia, które mogą wymagać przetwarzania danych osobowych użytkownika, np. poprzez opatrywanie Treści Cyfrowych unikalnym kodem lub imieniem i nazwiskiem użytkownika, firmą, adresem e-mail itp.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes związany z ochroną naszych interesów majątkowych i niemajątkowych przed działaniami niedozwolonymi.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Prowadzenie bieżących procesów rekrutacyjnych

W związku z prowadzeniem procesów rekrutacyjnych musisz podać nam określone dane osobowe, abyśmy mogli uwzględnić Twoją aplikację. Jeżeli ubiegasz się o nawiązanie stosunku pracy, zakres wymaganych danych osobowych określają przepisy Kodeksu pracy. Na potrzeby rekrutacji musisz nam podać imię (imiona) i nazwisko; datę urodzenia; dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu), a w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, także informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Takie dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania obowiązków prawnych przewidzianych w Kodeksie pracy, a także w celu zawarcia umowy o pracę. 

W przypadku, gdy rekrutacja zmierza do nawiązania współpracy w ramach stosunku cywilnoprawnego, to podstawowe dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego i zawarcia umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W przypadku danych podawanych dobrowolnie przez kandydata będą one przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by wziąć udział w bieżącym procesie rekrutacyjnym.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami Kodeksu pracy, art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Przechowywanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji

Jeżeli zamierzasz brać udział nie tylko w bieżącej rekrutacji, ale także w przyszłych rekrutacjach, które będziemy przeprowadzać, możesz wyrazić zgodę na przechowywanie Twoich danych osobowych w celu uwzględnienia Twojej aplikacji w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

Jeżeli wyrazisz taką zgodę, będziemy przetwarzać dane osobowe, które podałeś/aś w trakcie aplikowania do nas. Podstawą prawną przetwarzania danych jest przede wszystkim Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku, gdy będziemy chcieli uwzględnić Twoją kandydaturę w przyszłym procesie rekrutacyjnym, będziemy przetwarzać Twoje dane w celu dopełnienia obowiązków przewidzianych w Kodeksie pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub na potrzeby zawarcia umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Wyrażenie zgody na udział w przyszłych rekrutacjach nie jest obowiązkowe.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami Kodeksu pracy, art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Prowadzenie bieżących procesów rekrutacyjnych

W związku z prowadzeniem procesów rekrutacyjnych musisz podać nam określone dane osobowe, abyśmy mogli uwzględnić Twoją aplikację. Jeżeli ubiegasz się o nawiązanie stosunku pracy, zakres wymaganych danych osobowych określają przepisy Kodeksu pracy. Na potrzeby rekrutacji musisz nam podać imię (imiona) i nazwisko; datę urodzenia; dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu), a w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, także informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Takie dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania obowiązków prawnych przewidzianych w Kodeksie pracy, a także w celu zawarcia umowy o pracę. 

W przypadku, gdy rekrutacja zmierza do nawiązania współpracy w ramach stosunku cywilnoprawnego, to podstawowe dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego i zawarcia umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W przypadku danych podawanych dobrowolnie przez kandydata będą one przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by wziąć udział w bieżącym procesie rekrutacyjnym.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami Kodeksu pracy, art. 6 ust. 1 lit. b RODO

# 4.               Jakie informacje na Twój temat posiadamy?

Zakres przetwarzanych danych opisaliśmy precyzyjnie w odniesieniu do każdego celu przetwarzania. Informacje w tym zakresie znajdują się powyżej, w punkcie 3 Polityki prywatności.

# 5.               Czym są „Informacje Anonimowe”?

Korzystamy z narzędzi, które gromadzą na Twój temat szereg informacji związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej. Chodzi w szczególności o następujące informacje:

 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej,
 • przeglądane podstrony,
 • czas spędzony na stronie,
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
 • kliknięcia w poszczególne linki,
 • źródło, z którego przechodzisz do strony,
 • przedział wieku, w którym się znajdujesz,
 • Twoja płeć,
 • Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
 • Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

Informacja te określane są niniejszej Polityce prywatności jako „Informacje Anonimowe”.

Informacje Anonimowe same w sobie nie mają, w naszej ocenie, charakteru danych osobowych, ponieważ nie pozwalają nam na Twoją identyfikację oraz nie zestawiamy ich z typowymi danymi osobowymi, jakie gromadzimy na Twój temat. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę rygorystyczne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i podzielone zdania wśród prawników, z ostrożności, na wypadek, gdyby Informacjom Anonimowym został przypisany charakter danych osobowych, zawarliśmy w Polityce prywatności również szczegółowe wyjaśnienia w zakresie przetwarzania tych informacji.

Przetwarzanie Informacji Anonimowych pozwala na zapewnianie Ci możliwości korzystania z funkcjonalności dostępnych na stronie internetowej. Ponadto Informacje Anonimowe wykorzystywane są w celach analitycznych i statystycznych oraz marketingowych (np. ustawianie, targetowanie i kierowanie reklam).

Informacje Anonimowe przetwarzane są również przez dostawców narzędzi na zasadach wynikających z ich regulaminów oraz polityk prywatności. Mogą być one wykorzystywane przez tych dostawców do świadczenia i ulepszania usług, zarządzania nimi, opracowywania nowych usług, mierzenia skuteczności reklam, ochrony przez oszustwami i nadużyciami, a także personalizowania treści i reklam wyświetlanych w poszczególnych serwisach, witrynach i aplikacjach. Szczegółowe informacje z tym związane znajdziesz w sekcji Polityki cookies poświęconej używanym przez nas narzędziom.

# 6.               Skąd mamy Twoje dane osobowe?

W większości przypadków sam je nam przekazujesz. Przykładowo dzieje się tak, gdy kontaktujesz się za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także korzystasz z funkcjonalności dostępnych na stronie internetowej lub w zewnętrznych serwisach (np. społecznościowych).

Ponadto, część informacji na Twój temat może być automatycznie gromadzona przez narzędzia, z których korzystamy. Szczegółowe informacje na temat narzędzi zewnętrznych dostawców znajdziesz w sekcji Polityki cookies poświęconej używanym przez nas narzędziom.

Ponadto w wyjątkowych przypadkach możemy uzyskać Twoje dane osobowe także z innych źródeł, np. w sytuacji, gdy podmiot, który Cię zatrudnia, wskazuje nam Twoje dane jako osoby do kontaktu w sprawach związanych z zawartą umową, albo gdy reprezentujesz podmiot, który zawiera z nami umowę.

# 7.               Czy Twoje dane są bezpieczne?

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyk, jakie wiążą się z poszczególnymi procesami przetwarzania Twoich danych, a następnie wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Na bieżąco monitorujemy stan infrastruktury technicznej, szkolimy personel, przyglądamy się stosowanym procedurom, wprowadzamy konieczne usprawnienia.

Dane osobowe przetwarzane są przez nas w sposób bezpieczny – dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Podejmujemy wszelkie niezbędne działania, by także nasi podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie.

# 8.               Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy tak długo, jak to jest uzasadnione w ramach danego celu przetwarzania danych osobowych, w związku z czym okresy przetwarzania różnią się w zależności od celu. Pamiętaj, że zakończenie przetwarzania Twoich danych w ramach jednego celu niekoniecznie musi prowadzić do całkowitego usunięcia lub zniszczenia Twoich danych osobowych, ponieważ ten sam zestaw danych może być przetwarzany w ramach innego celu, przez okres dla niego wskazany. Całkowite usunięcie lub zniszczenie danych następuje w momencie, gdy zakończymy realizację wszystkich celów oraz w innych przypadkach wskazanych w RODO.

Poniżej znajdziesz opis okresów przetwarzania:

 • Newsletter – dane związane z newsletterem będą przetwarzane przez okres korzystania przez Ciebie z newslettera. Pomimo rezygnacji z newslettera Twoje dane mogą nadal być przechowywane w bazie w celu identyfikacji subskrybenta powracającego. W celu usunięcia Twoich danych osobowych z systemu do obsługi newslettera, prosimy o przesłanie wiadomości na adres e-mail:

daneosobowe@materiality.pl

 • Udostępnianie danych naszym partnerom – dane związane z działaniami partnerskimi będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody albo do czasu utraty przydatności lub skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu;
 • Komentarze / opinie – dane związane z zamieszczeniem komentarza / opinii będą przetwarzane do czasu, aż nie usuniesz komentarza lub opinii;
 • Obsługa korespondencji – dane związane z obsługą korespondencji będą przetwarzane przez czas trwania korespondencji pomiędzy nami;
 • Archiwum – dane związane z archiwum będą przetwarzane do czasu utraty przydatności informacji, które znajdują się w archiwum;
 • Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń – dane związane z roszczeniami będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń, przy czym okres przedawnienia roszczeń może się różnić w świetle obowiązujących przepisów prawa (np. w przypadku przedsiębiorców mogą to być 3 lata, a w przypadku konsumentów 6 lat);
 • Media społecznościowe – dane związane z odbiorcami będą przetwarzane do czasu, gdy zrezygnujesz z interakcji z nami w mediach społecznościowych;
 • Analiza i statystyka – dane związane z analityką i statystyką będą przetwarzane do czasu utraty przydatności lub skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu;
 • Marketing własny – dane związane z marketingiem własnym będą przetwarzane do czasu utraty przydatności lub skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu;
 • Narzędzia dodatkowe – dane związane z narzędziami dodatkowymi będą przetwarzane do czasu utraty przydatności lub skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu;
 • Obowiązki związane z ochroną danych osobowych – dane związane z ochroną danych osobowych będą przetwarzane do czasu utraty przydatności, skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub upływu okresu przedawnienia naszej odpowiedzialności jako administratora danych osobowych;
 • Przekazywanie danych osobowych w obrębie grupy przedsiębiorstw Administratora – dane związane z klientami będą przetwarzane do czasu utraty przydatności lub skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu;
 • Przeciwdziałanie nadużyciom ze strony użytkowników – dane związane z klientami będą przetwarzane do czasu utraty przydatności lub skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu;
 • Prowadzenie bieżących procesów rekrutacyjnych – dane związane z udziałem w bieżącej rekrutacji będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji;
 • Przechowywanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji – dane związane z przechowywaniem danych na potrzeby przyszłych rekrutacji będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy;
 • Realizacja obowiązków związanych z zatrudnieniem – dane związane z wykonywaniem obowiązków dotyczących zatrudnienia będą przetwarzane przez czas przewidziany w przepisach prawa pracy, prawa podatkowego, prawa ubezpieczeń społecznych i prawa dotyczącego zatrudniania obcokrajowców, najczęściej 5 lat od zakończenia roku podatkowego.

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, możesz taką zgodę cofnąć w każdym czasie: albo poprzez swoje działanie, albo kontaktując się z nami na podane dane kontaktowe. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

# 9.               Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych – podmioty zewnętrzne, do których mogą trafiać Twoje dane?

Zaryzykujemy stwierdzenie, że współczesny biznes nie jest w stanie obejść się bez usług świadczonych przez podmioty trzecie. My również z takich usług korzystamy. Część z tych usług wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Zewnętrzni usługodawcy, którzy biorą udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, to:

 • Hostingodawca, który przechowuje dane na serwerze;
 • Dostawca usługi chmury obliczeniowej, w której przechowywane są pliki mogące zawierać Twoje dane osobowe;
 • Dostawca systemu mailingowego, w którym przechowywane są Twoje dane, jeżeli jesteś subskrybentem newslettera;
 • Dostawca narzędzi marketingowych, które wykorzystujemy do realizacji naszych działań marketingowych;
 • Podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej, który uzyskuje dostęp do danych, jeżeli prowadzone prace techniczne dotyczą obszarów, w których znajdują się dane osobowe;
 • Pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takowego dostępu.

W swojej działalności podejmujemy także współpracę z różnymi partnerami biznesowymi, w szczególności po to, aby wspólnie realizować określone przedsięwzięcia, np. w postaci akcji specjalnej czy umożliwienia Ci zapoznania się z ofertą naszych partnerów.

Ponadto ze względu na naszą strukturę organizacyjną odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być także podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z administratorem danych osobowych. Tworzą one tzw. grupę przedsiębiorstw administratora, w obrębie której mogą być realizowane wewnętrzne cele administracyjne (np. w celu sprawniejszego zarządzania).

Jeżeli zajdzie taka potrzeba, Twoje dane mogą być udostępnione radcy prawnemu lub adwokatowi związanemu tajemnicą zawodową. Potrzeba może wynikać z konieczności skorzystania z pomocy prawnej wymagającej dostępu do Twoich danych osobowych.

Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.

Co więcej, gdy chodzi o Informacje Anonimowe, dostęp do nich mają dostawcy narzędzi lub wtyczek, które gromadzą Informacje Anonimowe. Dostawcy tych narzędzi są samodzielnymi administratorami danych w nich gromadzonych i mogą udostępniać te dane na zasadach określonych przez siebie we własnych regulaminach i politykach prywatności, na co nie mamy wpływu.

# 10.           Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Tak, część operacji przetwarzania Twoich danych osobowych może wiązać się z ich przekazywaniem do państw trzecich.

Przekazujemy Twoje dane osobowe do państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w USA. Tak samo może dziać się w przypadku Informacji Anonimowych. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych.

# 11.           Czy korzystamy z profilowania? Czy podejmujemy w sposób zautomatyzowany decyzje na podstawie Twoich danych osobowych?

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały. Owszem, korzystamy z narzędzi, które mogą podejmować określone działania w zależności od informacji zebranych w ramach mechanizmów śledzących, ale uważamy, że działania te nie mają istotnego wpływu na Ciebie, ponieważ nie różnicują Twojej sytuacji jako klienta, nie wpływają na warunki umowy, jaką możesz z nami zawrzeć itp.

Korzystając z określonych narzędzi, możemy np. kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w oparciu o wcześniejsze działania podjęte przez Ciebie w ramach strony czy też podpowiadać Ci produkty, które mogą Cię zainteresować. Mowa tutaj o tzw. reklamie behawioralnej. Zachęcamy Cię do pogłębienia wiedzy na temat reklamy behawioralnej, w szczególności w zakresie kwestii związanych z prywatnością. Szczegółowe informacje, wraz z możliwością zarządzania ustawieniami w zakresie reklamy behawioralnej, znajdziesz na stronie Your Online Choices:

https://www.youronlinechoices.com/pl/

W związku z powyższym musisz mieć świadomość, że w swoich działaniach wykorzystujemy mechanizmy związane z profilowaniem, przede wszystkim na potrzeby realizacji naszych celów marketingowych i zapewnienia Ci dostępu do produktów najbardziej odpowiadających Twoim potrzebom.

Jeżeli nie zgadzasz się na profilowanie, w każdej chwili możesz wnieść sprzeciw wobec tego typu działań.

# 12.           Jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

RODO przyznaje Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem; przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
 • prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś nam na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz nam zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi);
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio wyrazisz taką zgodę;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16–21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych.

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze: jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

# 13.           W jaki sposób możesz zarządzać swoją prywatnością?

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w wielu miejscach niniejszej Polityki prywatności oraz Polityki cookies przy okazji opisywania poszczególnych zasad przetwarzania itp. Niemniej jednak, dla Twojej wygody zebraliśmy jeszcze raz te informacji w jednym miejscu. Poniżej znajdziesz listę możliwości zarządzania swoją prywatnością:

 • ustawienia cookies w ramach przeglądarki internetowej;
 • wtyczki do przeglądarek wspierające zarządzanie plikami cookies np. Ghostery;
 • dodatkowe oprogramowanie zarządzające plikami cookies;
 • tryb incognito w przeglądarce internetowej;
 • ustawienia reklamy behawioralnej, np.:

https://www.youronlinechoices.com/pl/

 • mechanizm zarządzania plikami cookies z poziomu naszej strony;
 • Google Analytics Opt-out:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 • Google Ads Settings:

https://adssettings.google.com/

 • LinkedIn:

https://www.linkedin.com/mypreferences/d/categories/ads

# 14.           Czy jest jeszcze coś, o czym powinieneś wiedzieć?

Jak widzisz, tematyka przetwarzania danych osobowych i zarządzania ogólnie pojętą prywatnością jest dość skomplikowana. Dołożyliśmy wszelkich starań by niniejszy dokument dostarczył Ci jak najdalej idącej wiedzy w ważnych dla Ciebie kwestiach. Jeżeli cokolwiek jest dla Ciebie niejasne, chcesz dowiedzieć się więcej lub po prostu porozmawiać o Twojej prywatności, napisz do nas na adres:

daneosobowe@materiality.pl

# 15.           Czy ta Polityka prywatności lub Polityka cookies mogą podlegać zmianom?

Tak, możemy modyfikować zarówno tę Politykę prywatności, jak i naszą Politykę cookies, w szczególności ze względu na zmiany technologiczne oraz zmiany przepisów prawa. Jeżeli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, o każdej zmianie Polityki prywatności lub Polityki cookies otrzymasz wiadomość. Ponadto wszystkie archiwalne wersje Polityki prywatności lub Polityki cookies podlinkowane są poniżej.

Aktualna wersja Polityki prywatności obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

NASZE ADRESY:
Adres rejestrowy:
Grzybowska 5A,
00-132 Warszawa
Siedziba biura:
Aleje Jerozolimskie 101 lokal 7,
02-011 Warszawa
Tel. kontaktowy: +48 797-865-588
Adres e-mail: kontakt@materiality.pl

MATERIALITY Sp. z o.o.,
ul. Grzybowska 5A, 00-132 Warszawa.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU MATERIALITY.PL
Zapoznaj się z naszą „Polityką prywatności”

FAQ: „Najczęściej zadawane pytania”

Wszelkie informacje zawarte na stronie www.materiality.pl mają charakter orientacyjny i nie stanowią porad prawnych ani innych form doradztwa. MATERIALITY nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w niej zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia profesjonalnych porad ekspertów MATERIALITY.