Polityka Prywatności portalu Materiality.pl

Zasady przetwarzania danych osobowych

Niniejsza polityka określa zasady przetwarzania danych osobowych przez MOD Sp. z o.o.

Kto jest administratorem danych?

MOD Sp. z o.o. (dalej: MOD), zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000588962, z siedzibą w Warszawie (00-102, ul. Marszałkowska 111.

Czyje dane osobowe przetwarzamy?

 • świadomego przekazania danych, np. w celu otrzymywania od MOD informacji o prowadzonej przez nią działalności;
 • korzystania przez daną osobę ze strony internetowej MOD (www.materiality.pl).

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy wyłącznie dane niezbędne do realizacji danego celu, np.:

 • adres e-mail osoby, która poprosiła o przekazywanie jej informacji o prowadzonej przez MOD działalności;
 • imię, nazwisko, adres, numer PESEL lub NIP osoby, która zawarła z MOD umowę.

Zawsze przetwarzamy minimalną ilość danych niezbędnych do realizacji danego celu.
Jeśli otrzymaliśmy dane, które nie są potrzebne do realizacji danego celu, usuwamy je niezwłocznie.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu realizacji określonej umowy lub w innym celu określonym przez daną osobę (np. otrzymywanie informacji o działalności MOD).

Komu przekazujemy dane osobowe?

Dane osobowe przekazujemy wyłącznie:

 • podmiotom, które są do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa
  (np.urzędom lub sądom);
 • podmiotom, które są do tego uprawnione na mocy danej umowy.

Nikomu innemu nie przekazujemy danych w żadnej formie ani w żadnym trybie.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzamy tylko tak długo, jak to jest niezbędne do realizacji
danego celu, np.:

 • dane uzyskane w związku z realizacją określonej umowy – do momentu zakończenia
  realizacji danej umowy;
 • dane związane z zatrudnieniem lub wykonywaniem usług na rzecz MOD – tak
  długo, jak to jest określone w przepisach prawa;
 • dane przekazane w związku z prośbą o informowanie o prowadzonej przez MOD
  działalności – tak długo, jak dana osoba życzy sobie otrzymywać tego typu
  informacje.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez MOD danych
osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania ich kopii;
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych;
 • prawo do usunięcia Twoich danych (pod warunkiem, że usunięcie tych danych nie
  byłoby sprzeczne z przepisami prawa);
 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych (jeśli przetwarzamy je na
  podstawie Twojej prośby, np. o informowanie o działaniach prowadzonych przez
  MOD);
 • prawo wniesienia skargi do organu, który nadzoruje ochronę danych osobowych.

Dane związane z „cookies”

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, głównie w formie plików tekstowych, które są przechowywane na urządzeniu końcowym danego użytkownika. Zwykle zawierają one adres internetowy serwisu, z którego pochodzą, czas przechowywania oraz unikalny numer. Cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie ustalamy tożsamości użytkownika.

Korzystamy z plików cookies po to, aby tworzyć statystyki korzystania ze strony internetowej MOD, a dzięki temu, aby ją ulepszać. Pliki cookies są umieszczane na urządzeniach końcowych tylko wówczas, gdy umożliwia to przeglądarka, z której korzysta użytkownik. Każda popularna przeglądarka internetowa umożliwia zarządzanie plikami cookies, np. zaakceptowanie ich obsługi lub jej zablokowanie, a także decydowanie czy użytkownik zgadza się na umieszczanie plików cookies z poszczególnych serwisów internetowych. Przeglądarki umożliwiają też kasowanie plików cookies.

Kontakt w sprawach związanych z danymi osobowymi

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na tematy związane z przetwarzaniem przez MOD danych osobowy lub chcesz zrealizować przysługujące Ci prawa dotyczące Twoich danych osobowych, skontaktuj się z MOD korzystając z e-maila daneosobowe@materiality.pl lub z danych kontaktowych znajdujących się pod adresem https://pl.materiality.pl/kontakt/.

NASZE ADRESY:

Adres rejestrowy:
Marszałkowska 111,
00-102 Warszawa
Siedziba biura:
Plac Konstytucji 6 lokal 21,
00-550 Warszawa

POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU MATERIALITY.PL

Zapoznaj się z naszą „Polityką prywatności”

MATERIALITY jest przedsięwzięciem joint-venture MOD Sp. z o.o. (ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa) oraz EMCG Sp. z o.o. (ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa).

Wszelkie informacje zawarte na stronie www.materiality.pl mają charakter orientacyjny i nie stanowią porad prawnych ani innych form doradztwa. MOD i EMCG nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w niej zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia profesjonalnych porad ekspertów MATERIALITY.

Copyright © 2017 MOD Sp. z o.o. oraz EMCG Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.