Polityka Prywatności portalu Materiality.pl

Zasady przetwarzania danych osobowych

Niniejsza polityka określa zasady przetwarzania danych osobowych przez MATERIALITY Sp. z o.o.

Kto jest administratorem danych?

MATERIALITY Sp. z o.o. (dalej: METERIALITY), zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000588962, z siedzibą w Warszawie (00-132, ul. Grzybowska 5A.

Czyje dane osobowe przetwarzamy?

 • świadomego przekazania danych, np. w celu otrzymywania od MATERIALITY informacji o prowadzonej przez nią działalności;
 • korzystania przez daną osobę ze strony internetowej MATERIALITY (www.materiality.pl).

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy wyłącznie dane niezbędne do realizacji danego celu, np.:
 • adres e-mail osoby, która poprosiła o przekazywanie jej informacji o prowadzonej przez MATERIALITY działalności;
 • imię, nazwisko, adres, numer PESEL lub NIP osoby, która zawarła z MATERIALITY umowę.
Zawsze przetwarzamy minimalną ilość danych niezbędnych do realizacji danego celu. Jeśli otrzymaliśmy dane, które nie są potrzebne do realizacji danego celu, usuwamy je niezwłocznie.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu realizacji określonej umowy lub w innym celu określonym przez daną osobę (np. otrzymywanie informacji o działalności MATERIALITY).

Komu przekazujemy dane osobowe?

Dane osobowe przekazujemy wyłącznie:
 • podmiotom, które są do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa (np.urzędom lub sądom);
 • podmiotom, które są do tego uprawnione na mocy danej umowy.
Nikomu innemu nie przekazujemy danych w żadnej formie ani w żadnym trybie.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzamy tylko tak długo, jak to jest niezbędne do realizacji danego celu, np.:
 • dane uzyskane w związku z realizacją określonej umowy – do momentu zakończenia realizacji danej umowy;
 • dane związane z zatrudnieniem lub wykonywaniem usług na rzecz MATERIALITY – tak długo, jak to jest określone w przepisach prawa;
 • dane przekazane w związku z prośbą o informowanie o prowadzonej przez MATERIALITY działalności – tak długo, jak dana osoba życzy sobie otrzymywać tego typu informacje.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez MATERIALITY danych osobowych:
 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania ich kopii;
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych;
 • prawo do usunięcia Twoich danych (pod warunkiem, że usunięcie tych danych nie byłoby sprzeczne z przepisami prawa);
 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych (jeśli przetwarzamy je na podstawie Twojej prośby, np. o informowanie o działaniach prowadzonych przez MATERIALITY);
 • prawo wniesienia skargi do organu, który nadzoruje ochronę danych osobowych.

Dane związane z „cookies”

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, głównie w formie plików tekstowych, które są przechowywane na urządzeniu końcowym danego użytkownika. Zwykle zawierają one adres internetowy serwisu, z którego pochodzą, czas przechowywania oraz unikalny numer. Cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie ustalamy tożsamości użytkownika. Korzystamy z plików cookies po to, aby tworzyć statystyki korzystania ze strony internetowej MATERIALITY, a dzięki temu, aby ją ulepszać. Pliki cookies są umieszczane na urządzeniach końcowych tylko wówczas, gdy umożliwia to przeglądarka, z której korzysta użytkownik. Każda popularna przeglądarka internetowa umożliwia zarządzanie plikami cookies, np. zaakceptowanie ich obsługi lub jej zablokowanie, a także decydowanie czy użytkownik zgadza się na umieszczanie plików cookies z poszczególnych serwisów internetowych. Przeglądarki umożliwiają też kasowanie plików cookies.

Kontakt w sprawach związanych z danymi osobowymi

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na tematy związane z przetwarzaniem przez MATERIALITY danych osobowy lub chcesz zrealizować przysługujące Ci prawa dotyczące Twoich danych osobowych, skontaktuj się z MATERIALITY korzystając z e-maila daneosobowe@materiality.pl lub z danych kontaktowych znajdujących się pod adresem https://pl.materiality.pl/kontakt/.

NASZE ADRESY:
Adres rejestrowy:
Grzybowska 5A,
00-132 Warszawa
Siedziba biura:
Aleje Jerozolimskie 101 lokal 7,
02-011 Warszawa
Tel. kontaktowy: +48 797-865-588
Adres e-mail: kontakt@materiality.pl

MATERIALITY Sp. z o.o.,
ul. Grzybowska 5A, 00-132 Warszawa.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU MATERIALITY.PL
Zapoznaj się z naszą „Polityką prywatności”

FAQ: „Najczęściej zadawane pytania”

Wszelkie informacje zawarte na stronie www.materiality.pl mają charakter orientacyjny i nie stanowią porad prawnych ani innych form doradztwa. MATERIALITY nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w niej zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia profesjonalnych porad ekspertów MATERIALITY.