Raportowanie niefinansowe

Zestaw usług, które umożliwiają kompleksowe przygotowanie do wypełniania obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości po implementacji wymogów dyrektywy 2014/95/UE. Opracowane przez nas raporty będą zgodne także z dwoma zestawami Wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie raportowania informacji niefinansowych (2017) i informacji związanych z klimatem (2019).

W trakcie spotkania organizacyjnego przed złożeniem oferty identyfikujemy potrzeby spółki tak, aby optymalnie dobrać usługi niezbędne do sprawnego przygotowania raportu na temat informacji niefinansowych. Zakres działań różni się w zależności od modelu biznesowego spółki i struktury jej grupy kapitałowej, a także od tego, czy współpracujemy ze spółką, która rozpoczyna raportowanie niefinansowe, czy też ze spółką już sporządzającą raporty, która chce podnieść ich jakość na wyższy poziom.

Jesteśmy przekonani, że najlepsze efekty daje współpraca odpowiednio zorganizowanego zespołu w spółce ze wsparciem naszych – ekspertów, którzy dostarczają zewnętrznych kompetencji oraz tam, gdzie to niezbędne, odciążają projektowo emitenta.

Badanie istotności

Co to jest:
 • Najważniejszy etap przygotowawczy do raportowania informacji niefinansowych
 • Badanie polega na ustaleniu, które poszczególne zakresy w ramach zagadnień ESG (środowisko, sprawy społeczne i pracownicze, prawa człowieka, przeciwdziałanie korupcji) są istotne dla spółki i jej interesariuszy
 • W rezultacie badania wiemy, jakie informacje i dane niefinansowe należy gromadzić i co należy raportować
Jak to robimy:
 • Stosujemy metodologię MAX® (Materiality Assessment matriX)
 • Obejmuje ona elementy analizy dokumentacyjnej, dialog z interesariuszami oraz analizę statystyczną istotności obszarów
 • Efektem badania istotności jest raport określający istotne zagadnienia niefinansowe, kluczowe niefinansowe ryzyka z nimi związane oraz mapę interesariuszy spółki

Monitoring danych niefinansowych

Co to jest:
 • W wielu spółkach gromadzeniem danych na potrzeby raportowania zajmują się działy księgowości i controllingu
 • Działy te zwykle nie gromadzą szeregu danych niefinansowych, które mimo tego są zbierane w spółce
 • W szczególności niezbędne jest ustanowienie procesów monitoringu i zbierania nowych danych, jeśli będą one niezbędne do sporządzenia raportu niefinansowego
Jak to robimy:
 • Przegląd odpowiedzialności poszczególnych jednostek organizacyjnych w spółce i w grupie kapitałowej za gromadzenie danych niefinansowych
 • Propozycja kategorii i formatów gromadzenia danych, które będą niezbędne do sporządzenia sprawozdania niefinansowego
 • Zaprojektowanie procedur i wymogów w stosunku do podwykonawców w ramach łańcucha dostaw, od których spółka będzie zobowiązana zbierać dane
 • Zgromadzenie danych z jednostek organizacyjnych, weryfikacja ich poprawności, konsolidacja na poziomie grupy kapitałowej, interpretacja wybranych zmian wskaźników

Opracowanie raportu

Co to jest:
 • Prowadzimy szereg działań od zaplanowania struktury sprawozdania, przez zebranie danych, opis czynników ryzyka, polityk, ich efektów, aż po opracowanie właściwej ilustracji informacji za pomocą infografik
 • Efektem prac jest kompletne sprawozdanie na temat informacji niefinansowych lub oświadczenie na temat informacji niefinansowych, stanowiące wyodrębnioną część sprawozdania z działalności (zgodnie z art. 49b oraz 55 ust. 2b-2e ustawy o rachunkowości)
Jak to robimy:
 • Działamy tak, aby sporządzone sprawozdanie było przejrzyste, zwięzłe i zarazem wyczerpujące, a jego język i forma dostosowane do potrzeb różnych grup odbiorców
 • Raport przygotowujemy zgodnie z SIN (Standardem Informacji Niefinansowych) lub GRI Standards

NASZE ADRESY:
Adres rejestrowy:
Grzybowska 5A,
00-132 Warszawa
Siedziba biura:
Aleje Jerozolimskie 101 lokal 7,
02-011 Warszawa
Tel. kontaktowy: +48 797-865-588
Adres e-mail: kontakt@materiality.pl

MATERIALITY Sp. z o.o.,
ul. Grzybowska 5A, 00-132 Warszawa.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU MATERIALITY.PL
Zapoznaj się z naszą „Polityką prywatności”

FAQ: „Najczęściej zadawane pytania”

Wszelkie informacje zawarte na stronie www.materiality.pl mają charakter orientacyjny i nie stanowią porad prawnych ani innych form doradztwa. MATERIALITY nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w niej zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia profesjonalnych porad ekspertów MATERIALITY.