Zrównoważone finansowanie

Inwestowanie i finansowanie z uwzględnieniem kryteriów ESG (środowiskowych, społecznych, zarządczych) jest stosowane przez coraz większe grono banków, funduszy inwestycyjnych i ubezpieczycieli. Z inicjatywy rynków finansowych unijny regulator przygotował szereg rozwiązań legislacyjnych, które ukształtują ramy dla inwestycji zrównoważonych środowiskowo. W ciągu najbliższych kilku kwartałów spółki solidnie przygotowane do spełnienia wymogów zrównoważonego finansowania będą mogły liczyć na łatwiej dostępny i tańszy kapitał niż te, które nie przygotują się odpowiednio.

Co robimy w ramach zrównoważonego finansowania?

Analiza i dostosowanie do Taksonomii Sustainable Finance

Unijna Taksonomia Sustainable Finance stanowi ramy definiujące szczegółowo, jaka działalność gospodarcza może zostać uznana za zrównoważoną środowiskowo, a jaka nie. Analizujemy działalność operacyjną spółki i gromadzimy odpowiednie dane ze spółki i jej łańcucha wartości, by określić, jaki odsetek przychodów spółki jest zgodny z Taksonomią. Uzyskane w ten sposób dane przygotowujemy w układzie wymaganym przez instytucje finansujące. Dla zarządu sporządzamy także zestaw rekomendacji, których realizacja doprowadzi do zwiększenia stopnia dostosowania działalności operacyjnej spółki do wymogów Taksonomii.

Należyta staranność w zakresie praw człowieka

Rozporządzenie w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje wymaga, by działalność gospodarcza była prowadzona w sposób zapewniający przestrzeganie określonego katalogu praw człowieka zdefiniowanych w podstawowych konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy. Przeprowadzamy audyt przestrzegania praw człowieka w spółce i grupie kapitałowej. Pomagamy odpowiednio dostosować regulacje wewnętrzne i zbudować lub usprawnić system zgłaszania i obsługi nieprawidłowości tak, by wzmocnić staranność w zakresie przestrzegania praw człowieka w spółce i grupie.

Wypełnianie wymogów inwestorów i instytucji kredytujących (CDP, EBRD, EIB)

Coraz więcej instytucji finansujących spółki przy podejmowaniu decyzji kredytowych lub inwestycyjnych bierze pod uwagę czynniki ESG. W niektórych przypadkach sprowadza się to do analizy danych z raportów niefinansowych spółek, w innych instytucje te wymagają udostępnienia dodatkowych informacji w określonym układzie i formatach. Wspieramy spółki w udzielaniu odpowiedzi na kwestionariusze i ankiety dotyczące zagadnień niefinansowych. Pomagamy też odpowiednio profilować raporty niefinansowe, by ujawniane w nich informacje były przejrzyste i łatwo interpretowane przez instytucje finansowe.

NASZE ADRESY:
Adres rejestrowy:
Grzybowska 5A,
00-132 Warszawa
Siedziba biura:
Aleje Jerozolimskie 101 lokal 7,
02-011 Warszawa
Tel. kontaktowy: +48 797-865-588
Adres e-mail: kontakt@materiality.pl

MATERIALITY Sp. z o.o.,
ul. Grzybowska 5A, 00-132 Warszawa.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU MATERIALITY.PL
Zapoznaj się z naszą „Polityką prywatności”

FAQ: „Najczęściej zadawane pytania”

Wszelkie informacje zawarte na stronie www.materiality.pl mają charakter orientacyjny i nie stanowią porad prawnych ani innych form doradztwa. MATERIALITY nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w niej zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia profesjonalnych porad ekspertów MATERIALITY.