Standardy ESRS przekazano do KE

Standardy ESRS przekazano do KE