CDP 2022: Podsumowanie wyników uzyskanych przez spółki

Piotr Biernacki, Katarzyna Starzycka

Piotr Biernacki, Katarzyna Starzycka

20/12/2022

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

13 grudnia 2022 CDP – jedna z najbardziej wymagających platform oceniająca zobowiązania i wyniki organizacji w kwestiach środowiskowych, opublikowała wyniki ujawnień dotyczących wpływu i zarządzania nim przez firmy w zakresie zmiany klimatu, ochrony zasobów wodnych oraz lasów.

01

Rekordowa liczba firm w CDP, w tym spółki z Polski

W 2022 r. za pośrednictwem CDP swój wpływ na klimat, lasy i bezpieczeństwo wodne ujawniła rekordowa liczba firm, bo ponad 18 700 firm z całego świata, czyli o 42% więcej niż w ubiegłym roku!

  • Spośród prawie 15 000 ocenionych firm zaledwie niewiele ponad 330 otrzymało ocenę A. Trzy oceny A powędrowały do firm z Polski (Budimex S.A, Orange Polska SA i Santander Bank Polska SA).
  • W zakresie wszystkich trzech obszarów (Climate change, Water security, Forest) z Polski wpłynęły 94 zgłoszenia, w tym 76 z obszaru zmiany klimatu a 16 z ochrony zasobów wodnych i 2 z lasów.
  • W tegorocznej edycji w kategorii #climatechange 76 firm z Polski ujawniło swój wpływ, z czego 27 otrzymało publicznie dostępną ocenę wyższą niż F: 3 oceny A lub A-, 1 ocena B, 11 ocen C lub C-, 12 ocen D lub D-. Pozostałe 48 firm nie ujawniło swoich ocen publicznie lub nie zostały ocenione przez CDP. Oznacza to, że w 2022 roku znacząco powiększyło się grono firm z Polski, które uzyskały ocenę C i D, natomiast zmalała liczba ocen na poziomie A i B. Liczba wszystkich zgłoszeń z Polski w 2022 r. wzrosła o 35% w porównaniu z 2021.
  • W tegorocznej edycji w kategorii #watersecurity 16 firm z Polski ujawniło swój wpływ, z czego 4 otrzymały publicznie dostępną ocenę wyższą niż F: 1 ocena B-, 2 oceny C, 1 ocena D. Pozostałe 12 firm nie ujawniło swoich ocen publicznie lub nie zostały ocenione przez CDP. Liczba zgłoszeń z Polski w 2022 r. wzrosła o 45% w porównaniu z rokiem ubiegłym.
  • W tegorocznej edycji w kategorii #forests tylko 2 firmy z Polski ujawniły swój wpływ na lasy, ale nie ujawniły swoich ocen publicznie lub nie zostały ocenione przez CDP. W 2021 roku tylko 1 firma z Polski ujawniła swój wpływ na lasy.

Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy podjęli się trudu opisania swojego wpływu w kwestionariuszach CDP, a szczególnie naszym klientom: Grupie Amica, Grupie CCC, Grupie Wirtualna Polska, Grupie LUG oraz Grupie Żywiec!

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z tegorocznymi wynikami CDP:  https://www.cdp.net

System ocen w CDP

Dla przypomnienia, poszczególne oceny wg metodologii CDP oznaczają:

Ocena A: Organizacja wdraża aktualne najlepsze praktyki w zakresie zarządzania środowiskiem i ujawnia swoje działania dotyczące zmian klimatycznych, wylesiania lub bezpieczeństwa wodnego

Ocena B: Organizacja zajęła się wpływem swojej działalności na środowisko i dobrze zarządza tym obszarem, m.in. wdrożyła działania, polityki i strategie mające na celu rozwiązanie problemów związanych ze zmianą klimatu, lasami lub bezpieczeństwem wodnym

Ocena C: Organizacja wykazuje zaangażowanie na poziomie świadomości. Zajęła się kwestiami środowiskowymi w tym zmianą klimatu, lasami lub bezpieczeństwem wodnym, identyfikuje swoje wpływy, zagrożenia i szanse w związku z prowadzoną działalnością

Ocena D: Organizacja jest transparentna w kwestiach związanych ze środowiskiem

Ocena F: jest przyznawana, gdy wezwana firma zostanie poproszona przez inwestorów lub innych interesariuszy o ujawnienie swoich danych za pośrednictwem CDP, a tego nie zrobi lub nie przekaże CDP wystarczających informacji do oceny.

Sprawdź co robimy w zakresie raportowania informacji niefinansowych

NASZE ADRESY:
Adres rejestrowy:
Grzybowska 5A,
00-132 Warszawa
Siedziba biura:
Aleje Jerozolimskie 101 lokal 7,
02-011 Warszawa
Tel. kontaktowy: +48 797-865-588
Adres e-mail: kontakt@materiality.pl

MATERIALITY Sp. z o.o.,
ul. Grzybowska 5A, 00-132 Warszawa.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU MATERIALITY.PL
Zapoznaj się z naszą „Polityką prywatności”

FAQ: „Najczęściej zadawane pytania”

Wszelkie informacje zawarte na stronie www.materiality.pl mają charakter orientacyjny i nie stanowią porad prawnych ani innych form doradztwa. MATERIALITY nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w niej zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia profesjonalnych porad ekspertów MATERIALITY.