Komisja Europejska przedstawiła projekt przepisów zakazujących w UE sprzedaży produktów wytworzonych przy użyciu pracy przymusowej

Artur Gazda

Artur Gazda

21/09/2022

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
W środę 14 września 2022 Komisja Europejska przedstawiła projekt przepisów zakazujących w UE sprzedaży produktów wytworzonych przy użyciu pracy przymusowej.

01

Kontekst

Podjęcie tej tematyki było anonsowane już rok temu przez Przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen.

Kolejne regulacje z zakresu praw człowieka i należytej staranności wpisują się w widoczny od pewnego czasu nurt dążący do unormowania obszaru odpowiedzialności za przestrzeganie praw człowieka, w którym wiodącą regulacją jest Dyrektywa CSDD (o której więcej dowiesz się na naszej stronie: https://pl.materiality.pl/odpowiedzialny-lancuch-wartosci-dyrektywa-zrownowazonego-rozwoju-przedsiebiorstw/).

02

Projekt regulacji

Projekt w obecnej formie bazuje na definicji pracy przymusowej zawartej w Konwencji MOP (Międzynarodowej Organizacji Pracy) Nr 29 Dotyczącej Pracy Przymusowej lub Obowiązkowej:

Dla celów niniejszej konwencji wyrażenie “praca przymusowa lub obowiązkowa” oznaczać będzie wszelką pracę lub usługi wymagane od jakiejś osoby pod groźbą jakiejkolwiek kary i do których dana osoba nie zgłosiła się dobrowolnie.

Rdzeniem projektu jest Artykuł 3 w Rozdziale 1, którego pełna zawartość brzmi w obecnej, oryginalnej formie jak następuje:

Economic operators shall not place or make available on the Union market products that are made with forced labour, nor shall they export such products.

Gdzie economic operator oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną lub stowarzyszenie osób, które wprowadzają lub udostępniają produkty na rynku unijnym lub produkty eksportuje.

W projekcie regulacji zaproponowano szereg czynności kontrolnych, jakie wykonywać będą odpowiednie organy państw członkowskich. Czynności kontrolne w stosunku do podmiotów mogących naruszyć założenia prezentowane w Artykule 3 będą opierać się na ocenie ryzyka wystąpienia niezgodności bazującej na stosownych informacjach dostępnych dla organów państw członkowskich.

W przypadku zidentyfikowania przez organy państw członkowskich naruszenia Artykułu 3, projekt przewiduje:

   a) zakaz wprowadzania lub udostępniania danych produktów na rynku unijnym oraz ich eksportu;

   b) nakazanie podmiotom gospodarczym, które były przedmiotem dochodzenia, wycofania z rynku Unii odpowiednich produktów, które zostały już wprowadzone lub udostępnione na rynku;

   c) nakazanie podmiotom gospodarczym, które były przedmiotem dochodzenia, zbycia odpowiednich produktów zgodnie z prawem krajowym zgodnym z prawem Unii.

W kolejnych krokach Projekt będzie przedmiotem dyskusji Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, zanim będzie mógł wejść w życie. Projekt przyjęty jako rozporządzenie zacznie obowiązywać 24 miesiące po wejściu w życie.

03

Wnioski

Pojawienie się na horyzoncie legislacyjnym kolejnej regulacji podnoszącej kwestie związane z należytą starannością w zakresie praw człowieka stanowi mocny sygnał dla podmiotów gospodarczych. W scenariuszu zakładającym wejście w życie Dyrektywy CSDD oraz regulacji takich jak przepisy zakazujące w UE sprzedaży produktów wytworzonych przy użyciu pracy przymusowej, posiadanie funkcjonalnych procedur należytej staranności stanie się nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej.

Sprawdź co robimy w zakresie raportowania informacji niefinansowych:

NASZE ADRESY:
Adres rejestrowy:
Grzybowska 5A,
00-132 Warszawa
Siedziba biura:
Aleje Jerozolimskie 101 lokal 7,
02-011 Warszawa
Tel. kontaktowy: +48 797-865-588
Adres e-mail: kontakt@materiality.pl

MATERIALITY Sp. z o.o.,
ul. Grzybowska 5A, 00-132 Warszawa.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU MATERIALITY.PL
Zapoznaj się z naszą „Polityką prywatności”

FAQ: „Najczęściej zadawane pytania”

Wszelkie informacje zawarte na stronie www.materiality.pl mają charakter orientacyjny i nie stanowią porad prawnych ani innych form doradztwa. MATERIALITY nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w niej zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia profesjonalnych porad ekspertów MATERIALITY.