Unijna Taksonomia: ostateczny raport dot. badania zgodności z Minimalnymi Gwarancjami opublikowany!

Piotr Biernacki, Artur Gazda i Katarzyna Nowak

Piotr Biernacki, Artur Gazda i Katarzyna Nowak

12/10/2022

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

01

Rola opublikowanego raportu dot. Minimalnych Gwarancji dla spółek

Spółki – w celu zakwalifikowania swoich przychodów, CapEx’u i OpEx’u jako zgodne z unijną Taksonomią, będą musiały wykazać działanie polityk, procedur i mechanizmów należytej staranności w odniesieniu do 4 zagadnień: praw człowieka, przeciwdziałania korupcji, łapownictwu i nieuczciwej konkurencji oraz praktyk podatkowych.

02

Jaki jest kontekst i tło legislacyjne Taksonomii i Minimalnych Gwarancji?

Taksonomia została wprowadzona Rozporządzeniem 2020/852 UE w 2021 roku i w związku tym nie potrzebuje ani transpozycji na polskie prawo ani żadnej innej implementacji, generuje bezpośredni obowiązek dla spółek. Spółki publiczne miały już obowiązek sporządzenia raportu Taksonomii – wykazania jaka część och obrotów, nakładów inwestycyjnych i wydatków operacyjnych klasyfikuje się do tej unijnej systematyki i umieszczenia jej w raportach za 2021 rok.

03

Co muszą zrobić spółki w 2022 roku?

W tym roku, spółki będą musiały iść o krok dalej z Taksonomią. Będą musiały zweryfikować dwa aspekty – czy działalność klasyfikująca się do tej systematyki spełnia:

(1) Techniczne Kryteria Kwalifikacji (np. czy biogazownia spełnia konkretne kryteria nt. emisyjności lub czy instalacje spółki produkującej energię z fotowoltaiki spełniają określone kryteria techniczne)

(2) Minimalne Gwarancje, których rekomendacje i warunki spełnienia są opisane w Finalnym Raporcie nt. Minimalnych Gwarancji (z ang.  „Final Report on Minimum Safeguards”) opublikowanym przez Platform on Sustainable Finance dnia 11.10.2022

W dużym skrócie, jeśli spółka spełnia Techniczne Kryteria Kwalifikacji unijnej Taksonomii, ale nie posiada wdrożonych mechanizmów należytej staranności opisanych w Minimalnych Gwarancji to żadna działalność – ani przychody, ani CapEx czy OpEx, nie będzie zgodna z Taksonomią. Z kolei, brak zgodności z Taksonomią może oznacza ograniczony dostęp do kapitału czy finansowania, w tym poprzez emisję zielonych obligacji.” – tłumaczy Piotr Biernacki, ESG Reporting Partner w firmie doradczej MATERIALITY.

04

Czym są Minimalne Gwarancje – z ang. Minimum Safeguards, w Taksonomii?

Minimalne Gwarancje są nieodłączną częścią Taksonomii Unii Europejskiej. Celem minimalnych gwarancji jest zapobieganie oznaczaniu inwestycji jako zrównoważone, gdy wiązałyby się one z wywieraniem negatywnego wpływu w obszarze:

(1) praw człowieka, w tym praw pracowniczych (np. przeciwdziałanie takiemu zjawisku jak mobbing), praw konsumentów i praw społeczności

(2) praktyk korupcyjnych

(3) niezgodności z literą i duchem przepisów prawa podatkowego

(4) nieuczciwej konkurencji

Z praktycznego punktu widzenia, opublikowany dzisiaj raport pt. „Final Report on Minimum Safeguards” to sygnał, że jest to ostatni moment, aby przejrzeć w swojej organizacji polityki, procedury i mechanizmy należytej staranności. Przeprowadzenie takiego przeglądu umożliwi spółkom dopasowanie się do wymogów unijnej Taksonomii, która już jest obowiązkiem dla spółek raportujących wg. NFRD. W MATERIALITY opracowaliśmy odpowiednie narzędzie, które umożliwia spółkom przeprowadzenie tego badania zgodności w sposób w 100% zgodny z zaleceniami Platform on Sustainable Finance.” – dodaje Artur Gazda, Senior ESG Reporting Specialist.

W rekomendacji dot. weryfikacji zgodności z Minimalnymi Gwarancjami nie zaszły istotne zmiany względem projektu Raportu zaprezentowanego w lipcu br. przez Platform on Sustainable Finance, o którym już pisaliśmy wcześniej tutaj. Raport „Final Report on Minimum Safeguards” został sporządzony przez Platform on Sustainable Finance na zlecenie Komisji Europejskiej jako wyjaśnienie odnośnie stosowania Minimalnych Gwarancji zdefiniowanych w Rozporządzeniu dot. Taksonomii.

05

Jaka jest rola tej systematyki dla rynku finansowego?

Dla przypomnienia, unijna Taksonomia jest systematyką, która klasyfikuje działalność spółek na zrównoważoną środowisko lub nie w każdym z trzech rodzajów działalności tj. definiuje % obrotów, CapExu – czyli nakładów inwestycyjnych oraz OpEx’u – czyli wydatków operacyjnych. Unijna Taksonomia jest częścią raportu zrównoważonego rozwoju, jest uwzględniona w Europejskich Standardach Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (ESRS) a dane za 2024 rok będą podlegały obowiązkowej weryfikacji zewnętrznej. Wskaźniki taksonomiczne są z kolei wymagane przez instytucje finansowe, w szczególności przez banki, ubezpieczycieli i fundusze inwestycyjne. Rolą Taksonomii jest przede wszystkim przeciwdziałanie greenwashingowi poprzez wykazanie jaka część działalności danej spółki jest zrównoważona środowiskowo.

Plik do pobrania:

Sprawdź co robimy w zakresie raportowania informacji niefinansowych:

NASZE ADRESY:
Adres rejestrowy:
Grzybowska 5A,
00-132 Warszawa
Siedziba biura:
Aleje Jerozolimskie 101 lokal 7,
02-011 Warszawa
Tel. kontaktowy: +48 797-865-588
Adres e-mail: kontakt@materiality.pl

MATERIALITY Sp. z o.o.,
ul. Grzybowska 5A, 00-132 Warszawa.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU MATERIALITY.PL
Zapoznaj się z naszą „Polityką prywatności”

FAQ: „Najczęściej zadawane pytania”

Wszelkie informacje zawarte na stronie www.materiality.pl mają charakter orientacyjny i nie stanowią porad prawnych ani innych form doradztwa. MATERIALITY nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w niej zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia profesjonalnych porad ekspertów MATERIALITY.