Dyrektywa i europejskie standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju

Piotr Biernacki

Piotr Biernacki

08/01/2024

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Już wkrótce wszystkie duże i część małych i średnich przedsiębiorstw będą raportowały zagadnienia zrównoważonego rozwoju zgodnie z przepisami dyrektywy CSRD. Będzie jej towarzyszył jednolity system europejskich standardów raportowania (ESRS). Poniżej publikujemy kompletny zestaw informacji, dzięki którym każdy może śledzić powstawanie standardów. Strona będzie na bieżąco aktualizowana – zachęcamy do jej odwiedzania.

Ostatnia aktualizacja: 02 sierpnia 2023 r.

01

Parlament Europejski i Rada przyjęły jesienią 2022 r. dyrektywę CSRD. Dyrektywa (jej pełna nazwa to Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 537/2014, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 2006/43/WE oraz dyrektywy 2013/34/UE w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju) została opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE i weszła w życie po dwudziestu dniach.

Tekst dyrektywy CSRD: PL EN

 

02

Zgodnie z dyrektywą wszystkie duże przedsiębiorstwa (niezależnie od tego, czy są spółkami giełdowymi czy prywatnymi) będą sporządzały raporty w zakresie zrównoważonego rozwoju. Raporty będą podlegały audytowi i będą stanowiły integralną część raportu rocznego każdej spółki. Obowiązkom będą też podlegały małe i średnie przedsiębiorstwa notowane na rynku regulowanym.

03

Raporty będą sporządzane zgodnie z europejskimi standardami sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (European Sustainability Reporting Standards, ESRS). Pierwsze z tych standardów zostały już wydane przez Komisję Europejską w formie aktów delegowanych. Projekt standardów przygotowuje dla Komisji EFRAG (Europejska Rada ds. Sprawozdawczości Finansowej). Opracowaniem projektu zajmuje się specjalny zespół roboczy powołany przy EFRAG (PTF-ESRS, Project Task Force on European Sustainability Reporting Standards), w skład którego wchodził Piotr Biernacki, ESG Reporting Partner w MATERIALITY. Pełnił on funkcję co-lead podzespołu, który opracował projekty standardów przekrojowych i zestawów wytycznych. Od kwietnia 2022 r. Piotr Biernacki jest członkiem Sustainability Reporting Technical Expert Group (SR TEG), stałej grupy, która przygotowuje w ramach EFRAG projekty standardów.

04

31 lipca 2023 r. Komisja Europejska wydała rozporządzenie delegowane wprowadzające pierwszy zestaw standardów ESRS. Rozporządzenie to (Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2023/2772) zostało w dniu 22 grudnia 2023 r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE. Poniżej przedstawiamy treść rozporządzenia, jego załączników, a także towarzyszącego mu dokumentu Q&A.

UWAGA: oceniamy, że polska wersja językowa zawiera wiele błędów i nieprecyzyjnych sformułowań. Przedstawiciele Komisji Europejskiej zapowiedzieli, że w połowie 2024 r. należy spodziewać się korekty polskiej wersji językowej rozporządzenia. Do tego czasu zalecamy posługiwanie się w miarę możliwości wersją angielską.

Rozporządzenie delegowane KE wprowadzające pierwszy zestaw ESRS: [EN] [PL]
Dokument Q&A (pytania i odpowiedzi) dotyczący pierwszego zestawu standardów: [pdf]

Rozporządzenie Delegowane 2023/2772 weszło w życie i jest stosowane od 1 stycznia 2024 r.

 

05

Przed wydaniem rozporządzenia delegowanego Komisja Europejska przedstawiła 9 czerwca 2023 r. jego projekt do publicznych konsultacji, których koniec zaplanowano na 7 lipca 2023 r.
Na stronie internetowej Komisji Europejskiej można zapoznać się z 604 odpowiedziami udzielonymi w procesie publicznych konsultacji, w tym z odpowiedzią udzieloną przez MATERIALITY.

06

Poniżej przedstawiamy projekt rozporządzenia delegowanego i załączników do niego zawierających poszczególne standardy, które były przedmiotem konsultacji publicznych w okresie 9 czerwca – 7 lipca 2023 r.. W celu wygodniejszego korzystania przetworzyliśmy pliki tak, aby znajdowały się w nich oddzielne standardy. Oryginalne pliki opublikowane przez Komisję Europejską można znaleźć pod adresem, pod którym prowadzone są konsultacje.

Projekt rozporządzenia delegowanego: [pdf] [doc]
Projekt załącznika I do rozporządzenia, zawierający zestaw 12 standardów: [pdf] [doc]
Projekt załącznika II do rozporządzenia, zawierający komplet skrótów i definicji: [pdf] [doc]

Pliki z projektami poszczególnych standardów:

Projekt ESRS 1 General Requirements [pdf] [docx]
Projekt ESRS 2 General Disclosures [pdf] [docx]
Projekt ESRS E1 Climate Change [pdf] [docx]
Projekt ESRS E2 Pollution [pdf] [docx]
Projekt ESRS E3 Water and Marine Resources [pdf] [docx]
Projekt ESRS E4 Biodiversity and Ecosystems [pdf] [docx]
Projekt ESRS E5 Resource Use and Circular Economy [pdf] [docx]
Projekt ESRS S1 Own Workforce [pdf] [docx]
Projekt ESRS S2 Workers in the Value Chain [pdf] [docx]
Projekt ESRS S3 Affected Communities [pdf] [docx]
Projekt ESRS S4 Consumers and End-Users [pdf] [docx]
Projekt ESRS G1 Business Conduct [pdf] [docx]

07

Architektura europejskiego systemu standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju

ESRS Architecture

08

Projekty standardów w wersji przyjętej przez EFRAG Sustainability Reporting Board w dniu 15 listopada 2022 r.

Nota przewodnia do projektów standardów przyjętych przez EFRAG Sustainability reporting Board w dniu 15 listopada 2022 r.:

Nota przewodnia [plik]

ESRS 1 General Requirements [projekt standardu]

ESRS 2 General Disclosures [projekt standardu]

Topical standards: Environment

ESRS E1 Climate change [projekt standardu]

ESRS E2 Pollution [projekt standardu]

ESRS E3 Water and marine resources [projekt standardu]

ESRS E4 Biodiversity and ecosystems [projekt standardu]

ESRS E5 Resource use and circular economy [projekt standardu]

Topical standards: Social

ESRS S1 Own workforce [projekt standardu]

ESRS S2 Workers in the value chain [projekt standardu]

ESRS S3 Affected communities [projekt standardu]

ESRS S4 Consumers and end-users [projekt standardu]

Topical standards: Governance

ESRS G1 Business Conduct [projekt standardu]

09

Projekty standardów w wersji publikowanej podczas prac PTF ESRS od stycznia do kwietnia 2022 r.

Nota przewodnia do projektów standardów w wersji roboczej.

Cover note for Batch 1 WPS[plik]
Cross-cutting standards:
ESRS 1 General provisions: cover note [plik]working paper[plik]
ESRS 2 Strategy and business model [plik]
ESRS 3 Sustainability governance and organization [ plik]
ESRS 4 Sustainability material impacts, risks and opportunities plik]
ESRS 5 Definitions for policies, targets, action plans and resources plik]

Topical standards: Environment
ESRS E1 Climate change [plik]
ESRS E2 Pollution [plik]
ESRS E3 Water and marine resources [plik]
ESRS E4 Biodiversity and ecosystems [plik]
ESRS E5 Circular economy [plik]

Topical standards: Social
ESRS S1 Own workforce – general [plik]
ESRS S2 Own workforce – working conditions [plik]
ESRS S3 Own workforce – equal opportunities [plik]
ESRS S4 Own workforce – other work-related rights [plik]
ESRS S5 Workers in the value chain [plik]
ESRS S6 Affected communities [plik]
ESRS S7 Consumers and end-users [plik]
Topical standards: Governance
ESRS G1 Governance, risk management and internal control [plik]
ESRS G2 Products and services management and quality of relationships with business partners WP [plik]
ESRS G3 Business conduct [plik]

Sector specific standards
ESRS SEC1 Sector classification standard [plik]

Presentation
ESRS P1 Sustainability statements [plik]

Conceptual guidelines
Uwaga: wytyczne koncepcyjne nie stanowią części standardów i nie zostaną wydane przez Komisję Europejską w formie aktów delegowanych. Zawierają one wskazania dla instytucji tworzącej standardy, ale mogą być także przydatne dla wszystkich innych odbiorców w celu uzyskanie nieobowiązującej interpretacji standardów.

ESRG 1 Double materiality [plik]
ESRG 2 Characteristics of information quality [plik]

Sprawdź co robimy w zakresie raportowania informacji niefinansowych

NASZE ADRESY:
Adres rejestrowy:
Grzybowska 5A,
00-132 Warszawa
Siedziba biura:
Aleje Jerozolimskie 101 lokal 7,
02-011 Warszawa
Tel. kontaktowy: +48 797-865-588
Adres e-mail: kontakt@materiality.pl

MATERIALITY Sp. z o.o.,
ul. Grzybowska 5A, 00-132 Warszawa.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU MATERIALITY.PL
Zapoznaj się z naszą „Polityką prywatności”

FAQ: „Najczęściej zadawane pytania”

Wszelkie informacje zawarte na stronie www.materiality.pl mają charakter orientacyjny i nie stanowią porad prawnych ani innych form doradztwa. MATERIALITY nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w niej zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia profesjonalnych porad ekspertów MATERIALITY.